Selv om Kina måske tillader lovliggørelse af handel med næsehorn fastholder Miljøstyrelsen det danske forbud

Af Miljøstyrelsen

Flere medier har de seneste dage omtalt, at Kina har besluttet at tillade handel med horn fra næsehorn og knogler fra tiger, når der er tale om dyr opdrættet i fangenskab, og når anvendelsen er til såkaldt traditionel medicin.

I Danmark er det Miljøstyrelsen, der administrerer CITES konventionen, som regulerer international handel med truede dyr og planter.

Kan den ulovlige jagt på næsehorn bremses ved at gøre handel med horn fra opdrættede næsehorn lovlig?  Kina mener tilsyneladende ja, mens Danmark fastholder, at det ikke er vejen frem for verdens pressede bestand af hvide og sorte næsehorn.

Et handelsforbud er et af de vigtigste redskaber til at forhindre udryddelse af truede arter som næsehorn og tiger.

Krybskytter trodser handelsforbud

I 2011 indførte EU et totalt forbud mod al handel med horn fra næsehorn som reaktion på en voldsom stigning i krybskytteri på næsehorn i det sydlige Afrika.

– Antallet af ulovligt nedlagte dyr ser ud til at være stagneret en anelse, men situationen er stadig kritisk for næsehornene, siger biolog Maj Friis Munk fra Miljøstyrelsen.

Det eneste man kan handle med lovligt i EU er gamle forarbejdede effekter af næsehornshorn fra før 1947. Trofæjægere kan også få lov til at hjemtage horn, hvis det er er lovlige jagttrofæer fra hvide og sorte næsehorn, men hornene må ikke efterfølgende sælges.

Læs mere om CITES-konventionen mod handel med truede dyr og planter

Ulovlig handel med horn fra næsehorn foregår i Asien blandt andet via organiserede, kriminelle grupper, som både er involveret i krybskytteri og den ulovlige handel.

I Europa er der de seneste år sket tyverier af næsehornshorn fra museer, auktionshuse, antikvitetsforretninger og konservatorer.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »