Den danske harebestand er generelt sund, og harepest forekommer heldigvis sjældent i Danmark

Af Reda​ktionen​

Harepest skyldes en bakterie, Fr​ancisella tularensis, der forårsager sygdom med stor dødelighed hos harer og andre gnavere. Andre dyr, som fugle, hunde, katte, svin m.fl. kan også få sygdommen.

Tularæmi kan også s​​​mitte mennesker med alvorlig sygdom til følge.

Harepest forekommer i Nordamerika, Asien o​​g Europa og ses hyppigt i Sverige og Norge. I Danmark er harepest senest blev konstateret i en hare på Bornholm i december 2015 og i en hare ved Roskilde i maj 2016.  

Verdensorganisationen for dyresundhed (OIE)’s ​rapport om konstateringen af tularæmi (harepest) i Danmark

Sygdomstegn

Inkubationsperioden er på mellem 1 og 10 dage, og tularæmi kan optræde i f​​​​​lere former. Langt den hyppigste er dog den, der giver pludselig høj feber, sløvhed, appetitløshed, muskelsmerter og sårdannelse på regionale lymfeknuder.

Er smitten sket via en myg eller en flåt, ses efter kort tid, op til et par dage, en lokal hævelse eller byld på stedet. Bylden kan briste og danne sår. Senere hæver den nærmeste lymfeknude op og denne kan ligeledes briste og danne sår.

Hos døde harer ses hvidlige pletter eller by​​lder i de indre organer (lever, milt og lunger).

Døden kan indtræffe i løbet af få tim​er eller dage. Dødeligheden hos smittede gnavere er meget høj. Hunde er tilsyneladende ikke modtagelige for sygdommen, og derfor er risikoen for, at jagthunde smittes, meget lille.

 

Smittespredning

Smitten kan ske direkte ved indtagelse af kontamineret vand eller fødevarer, eller ved indånding af aerosoler. Det er typisk ad denne vej, jægere, slagteriarbejdere eller landmænd bliver smittede.

Smitten kan også ske indirekte via bid fra flåter eller stik fra myg.

Behandling og kontrol

Tularæmi er en anmeldepligtig sygdom.

Finder man syge eller døde vilde harer eller andre gnavere kan disse indsendes til undersøgelse hos DTU Veterinærinstituttet.

Sygdommen kan behandles med antibiotika.

DTU Veterinærinstituttets nyhed om harepest konstateret i sjællandsk hare

Lovstof og regler

Kilde: Fødevarestyrelsen

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »