To jagtforeninger på Sydsjælland kræver, at tilskud af jagttegnsmidlerne til DOF ophører.

Når man henholder sig til formålsparagrafferne for Danmarks Jægerforbund, så ville det være i tråd med disse, hvis organisationen er modstander af, at der af jagttegnsmidlerne ydes tilskud til et tidsskrift, udgivet af Dansk Ornitologisk Forening – DOF – som ikke forsømmer nogen lejlighed til at rette hadske angreb mod navnlig vandfuglejagten i Danmark. Men sådan spiller klaveret uforståeligt nok ikke. Efter Netnatur.dk har afsløret, at DOF fra 1991-2007 har fået over en million kroner af jagttegnsmidlerne til sit tidsskrift, stillede vi i en mail følgende tre spørgsmål til Ole Roed Jakobsen, nuværende formand for Jægerforbundet: ?

Hvad er Jægerforbundets holdning til, at Dansk Ornitologisk Forening – DOF – der ikke forsømmer nogen lejlighed til at rette angreb på især vandfuglejagten i Danmark, får tilskud af jagttegnsmidlerne til sit tidsskrift, og fra 1991-2007 har oppebåret over én million kroner? ? Agter Jægerforbundet at rejse spørgsmålet om fortsat tilskud til DOF’s tidsskrift i Vildtforvaltningsrådet med ønske om en revurdering? ? Mener Jægerforbundet i anledning af DOF-sagen, at der ved en kommende revision af Lov om jagt og Vildtforvaltning er behov for at stramme op på reglerne for ydelse af tilskud til grønne organisationer af jagttegnsmidlerne?

Spørgsmålene blev mailet til Jægerforbundsformanden 23. november. Efter at have rykket for respons 28. november, modtog Netnatur.dk 30.11. en mail fra Ole Roed Jakobsen med denne tilbagemelding: “Jeg mener ikke, at det for nuværende er formålstjenligt at indgå i yderligere debat om 16 år gamle fordelinger af jagttegnsmidler”. Jægerforbundsformanden har imidlertid ikke hundred procent opbakning i medlemsskaren til sin udmelding. Tommelfingrene er i hvert fald nedad hos Jens Rehn, formand for Næstved Strandjagtforening.

– Jeg mener ikke, DOF skal have en krone i tilskud af jagttegnsmidlerne, og det standpunkt er jeg sikker på, deles af min bestyrelse. Et tilskud til DOF svarer simpelthen til at smide brænde på bålet. De må skaffe deres penge på anden måde og skal ikke have tilskud af “vores penge”. Tilskuddet er helt grotesk, og jeg mener ikke, det er mere end rimeligt, at DOF tilbagebetaler det tilskud, de har fået i årenes løb af jagttegnsmidlerne, siger Jens Rehn, der mener, at jagttegnsmidlerne primært skal bruges til forskning og naturpleje og ikke som tilskud til en organisation, som modarbejder jagten i Danmark.

Jens Rehn føjer til, at han vil sætte sagen på dagsordenen til et bestyrelsesmøde i Næstved Strandjagtforening 12. december med henblik på beslutning om, at tilskuddet til DOF optages i beretningen til den kommende generalforsamling. Efter en forventet vedtagelse her vil sagen ad kommandovejen lande på hovedbestyrelsens bord med krav om, at Jægerforbundets formand argumenterer i Vildtforvaltningsrådet for, at tilskuddet af jagttegnsmidlerne til DOF’s tidsskrift bringes til ophør. Kuno Madsen, formand for Karrebæksminde Strandjagtforening, er helt på linje med formanden for Næstved Strandjagtforening.

– Det er komplet sindssygt og dybt godnat, at DOF får tilskud af jagttegnsmidlerne til deres tidsskrift. I mine øren lyder det dog endnu mere vanvittigt, at vi i Jægerforbundet har en formand (Ole Roed Jakobsen, red.), som tilsyneladende ikke agter at gøre noget ved det, siger Kuno Madsen og føjer til, at han vil sætte sagen på dagsordenen til det kommende bestyrelsesmøde.

– Det kan ikke være rigtigt, at der af jagttegnsmidlerne skal gives tilskud til en organisation, der kun er ude på at ødelægge vores fritidsinteresse. Jeg mener, det er komplet vanvittigt, at sådan en lille pisseforening som DOF med kun cirka 13.000 medlemmer skal styre alt inden for jagt og natur, slutter Kuno Madsen.

Også han satser på, at en generalforsamlingsvedtagelse af, at tilskuddet til DOF af jagttegnsmidlerne bringes til ophør, går videre til Jægerforbundets hovedbestyrelse af den vedtægtsbestemte kommandovej.   Læs også artiklerne: Derfor får DOF jagttegnspenge til sit tidsskrift! Fokus på også jagtbare fuglearter er den oprindelige begrundelse for tilskuddet. Jagttegnspenge til ornitologtidsskrift Lollandsk jæger: Grotesk, DOF der vil jagten i Danmark til livs, får jagttegnsmidler til tidsskrift.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »