Landbrug og fødevarer mener, at der ligger et enormt potentiale for dansk landbrug i hashdyrkning – det har Rokokoredaktionen set på …

Af Netnatur Rokoko-redaktion

Det foreslåes derfor fra ministeriets side, at der nedsættes en cannabis-kommission, der skal belyse, hvordan dansk landbrug kan drage nytte af dette potentiale.

Samtidigt har man bedt om udtalelser fra både Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen. Sidstnævnte frygter nemlig, at antallet af markbrande vil stige markant med indførelsen af cannabis.

I og med at høsttidspunktet falder tæt sammen med starten på jagtsæsonen, og det også er her, at markbrandene vil være på sit højeste, udtrykker politiet bekymring for, at hundredevis af hash-påvirkede jægere færdes bevæbnet i landskabet.

– Enten skal vi have ændret loven om euforiserende stoffer – der jo er helt skæv i forhold til våben, eller også må jægerne kun udøve jagt i medvind i forhold til hashmarkerne, udtaler fødevareminister Dan Jørgensen.


Netnaturs Rokokoredaktion gør opmærksom på, at enhver sammenligning med autentiske personer og navne er helt tilfældige og i øvrigt er redaktionen blottet for enhver form for jordforbindelse.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »