Grundejer, som er træt af bævere i baghaven, har stævnet staten og nu skal retten for første gang behandle en sag om erstatninger for vilde dyrs skader

Af Redaktionen

Find Andersen-Fruedahl kræver 200.000-300.000 kroner som kompensation for de træer og søer, som bæverne har skadet. Det skriver DR.dk

– Myndighederne har reelt nationaliseret min jord, lyder det fra den frustrede haveejer, der allerede i 2002-2003 oplevede, at de udsatte bævere fra Klosterheden Statsskovdistrikt, begyndte  at fælde hans træer.

Det er første gang, at erstatninger for vilde dyrs skader skal behandles i en dansk retsag, oplyser Dr. dk

Dog forsøgte Danmarks Sportsfiskerforbund oprindeligt at stoppe udsætningen af bæverne under henvisning til naturbeskyttelsesloven og EU’s habitatsdirektiv. Men dette blev dog afvist i Vestre Landsret.

Går efter indrømmelse

Find Andersen-Fruedahl er især frustreret over at hans problmer ikke er blevet taget alvorligt. Derfor ønsker han nu en officiel indrømmelse.

– Havde de taget telefonen, da jeg i starten ringede til dem mange gange og erkendt, at det her problem skulle løses, så var vi slet ikke endt her i dag, siger han.

Den vestjyske haveejer får medhold af Landbrug & Fødevarers viceformand, Lars Hvidtfeldt, som påpeger at bæverne ikke som, det var sat i udsigt, er holdt på statens egne arealer.

Hvidfeldt mener der skal udarbejdes en plan som sikrer, at bæveren ikke kan gøre skade på anden mands ejendom.

Landbrug og Fødevare får medhold i dette synspunkt fra Danmarks Naturfredningsforening (DN)

– Der er brug for klare kriterier for, hvornår man kan fjerne problembævere, præcis som vi allerede har det for ulve, siger biolog i foreningen Bo Håkansson.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »