Havlit er en fantastisk smuk fugl og samtidigt er det den dykand, som kan søge føden længst nede i dybet

Af Redaktionen

Havlitten (Clangula hyemalis) er en karakteristisk lille dykand. Hannen kendes let på de lange halefjer og dens sort/hvide fjerdragt. Hunnen mangler de lange halefjer, er lys på undersiden og mørk på oversiden.

De har relativt korte næb, og kan derfor næppe forveksles med andre arter.

Med en vægt på blot 600-900 g er den også blandt de mindste dykænder i Danmark.

Udbredelse

Globalt er havlitten blandt de mest talrige andearter, og den yngler i arktiske områder på det meste af den nordlige del af kloden.

I Danmark ses den som vintergæst, og er mest talrig i Østersøen og de sydlige indre farvande. Oftest befinder de sig i flokke langt til havs, så havlit er ikke blandt de ænder, som man oftest kan iagttage langs vore kyster.

Havlitten - havets helt suveræne dykand

Undersøgelser har vist, at havlitter kan dykke ned til mere end 100 meters dybde for at finde føde.

Havlittens levevis

Når havlitterne besøger Danmark i vinterperioden opholder de sig på havet, oftest langt fra kysten. Her søger de føde ved at dykke efter bunddyr som muslinger og snegle, men de kan også tage småfisk og rejer.

De er i stand til at dykke meget langt ned i jagten på føde – faktisk så langt som 100 meter under havoverfladen.

De havlitter, der overvintrer i Danmark, hører til den Nordeuropæiske / Vestrussiske bestand, som i starten af 1990’erne blev optalt til at være på 4,6 millioner fugle.

Hvad kan hjælpe havlitten?

Man kan hjælpe arten ved at begrænse færdslen (sejlads, fiskeri m.v.) i fourageringsområderne fra november til midten af april.

Kilde: Miljøstyrelsen

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »