Med et vingefang på op imod 2,5 meter, er havørnen suverænt den største rovfugl i Nordeuropa. Det er ikke en fugl, som man kan overse

Af Redaktionen

Havørnen (Haliaeetus albicilla) er Nordeuropas største rovfugl, og med sit gigantiske vingefang er fuglen et imponerende skue. Blandt ornitologer er den kendt som “den flyvende dør” på grund af de stive, brede, rektangulære vinger og den korte, kileformede hale, som er hvid hos udvoksede fugle.

Næbbet er kraftigt og dolkformet og hos de voksne fugle lysende gult, mens ungfuglenes næbfarve er grålig. En udfarvet, voksen havørn er også karakteriseret ved et lyst hoved, mens ungfuglenes fjerdragt er ensfarvet brun. På vingernes underside har unge havørne dog ofte lyse tegninger, der kan ses på nært hold.

Levesteder

Havørnen er en vidt udbredt rovfugl, som forekommer fra Sydgrønland i vest gennem et bredt bælte østpå gennem Europa og Asien til Stillehavskysten.

Langt de fleste havørne i Europa findes i Norge (omkring 1.200 par) og i landene omkring Østersøen samt i Østeuropa.

I Danmark er havørnen en mere sjælden ynglefugl ved større søer eller fjorde, gerne omkranset af skov. De fleste danske ørnepar findes på Lolland og i Sydsjælland, men arten yngler f.eks. også i Sønderjylland og på Sydfyn.

Havørne bliver først kønsmodne i en alder af 5 til 7 år, hvor fuglene danner par og finder territorier, som de holder hele deres liv. Ungfuglene strejfer derimod mere omkring, og der går endvidere et meget svagt træk af skandinaviske fugle gennem landet i april samt oktober/november.

Ud over den danske ynglebestand overvintrer fugle fra nabolandene også i Danmark. De optræder især i fjorde, ved større søer og ved lavvandede kyster og sunde, hvor der opholder sig større mængder af overvintrende gæs og svømmefugle.

Havørnens føde

Havørnens føde består af fisk, mellemstore fugle og ådsler.

Fuglen har en lidt speciel jagtteknik, hvad angår svømmefugle, idet den ved at flyve lavt ned over fuglen gentagne gange og således presser den til at dykke.

På den måde udmatter havørnen sit bytte, som svækkes og derved bliver et lettere offer.

Historier fra Norge om havørne, som tager børn på 4-5 år, er helt uden hold i virkeligheden, idet fuglen maksimalt kan løfte sin egen vægt, som er på 3-7 kilo.

Bestandsudvikling

Før midten af 1800-tallet var havørnen en relativt almindelig dansk ynglefugl med en formodet bestand på cirka 50 par, men med den intense rovfuglebekæmpelse, som fandt sted sidst i 1800-tallet, blev fuglen udryddet allerede omkring år 1900.

Heldigvis er fuglen genindvandret i 1990’erne, og den er gået støt frem lige siden.

Fakta om havørnen

Vingefang: 200-245 cm
Længde: 70-90 cm
Vægt han: 3.100-5.500 g
Vægt hun: 4.100-7.000 g
Ynglealder: 5 år
Kuldstørrelse: 2 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 35-36 dage
Ungetid: 70-90 dage

Se video her om havørnen

Kilde: dof.dk

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »