Hvornår fanges de største havørreder under vinterfiskeriet? Det har DTU set nærmere på og undersøgelsen afslører en klar og tydelig tendens

Vinterfiskeriet efter havørred kan være en kold fornøjelse. Heldigvis kan det også være ganske gavmildt med fine fisk ind imellem.

Vi har kigget på størrelserne af de vinter-havørreder der er indrapporteret i Fangstjournalen 2016-2021, og særligt på havørreder over målet.

Vi ser en klar tendens til at 40+ havørreder indrapporteret i februar i gennemsnit er større end de havørreder der indrapporteres tidligere på vinteren.

Det handler måske ikke om mere end 1-2 centimeter, men vi synes det er værd at bemærke.

Havørredfangster - længde i november-febrauar

Figuren viser gennemsnitstørrelsen (den sorte prik) af de kyst havørreder der er indrapporteret til Fangstjournalen november, december, januar og februar (2016-2021) samt den tilhørende statistiske usikkerhed (stregerne). Havørrederne indrapporteret i februar er ca 1,5 cm større end havørreder indrapporteret i november. Tallene er baseret på fangster af godt 4.000 havørreder fanget på ca. 10.000 fisketure foretaget af ca 1.350 forskellige lystfiskere.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »