Helt er med sin sølvskinnende krop en smuk fisk i laksefamilien. Den forholdsvis lille mund er fuld af små sylespidse tænder

Af Redaktionen

Helt (Coregonus lavaretus) er  udbredt i Jylland og efter udsætninger også i Suså-systemet på Sjælland.

Gode bestande findes især, hvor vandløb løber ud i laguner med brakvand som de vestjyske fjorde, Randers Fjord og flere åer til Limfjorden, her bl.a. Skals Å.

I rent ferskvand forefindes helten også – f.eks. i Mossø, Flyndersø og Tystrup-Bavelsesøerne.

Da helt er en rigtig fin spisefisk, er den udsat og flyttet meget rundt på.

Største helt fanget i Danmark vejede hele 1,7 kilo.

Herhjemme findes der to arter – Almindelig Helt (Coregonus  lavaretus) og Snæbelen, som er en form for helt, der kan tåle at gå ud i rent saltvand.

Udover Helten findes også deres lillebror Heltningen (Coregonus albula), der kendes på et tydeligt underbid.

Heltningen er dog sjælden i Danmark, hvor den kendes fra Gudenå-systemet og Søthorup Sø på Sjælland.

Helten kan blive op til 75 centimer lang og veje op til 2 kilo.

Føde

Helten er en laksefisk, hvilket også kan ses ved, at den har en fedtfinne. Den lever fortrinsvis af plankton og mindre bunddyr.

Sådan er helten beskyttet

Fredet i yngletiden fra 1. november til 31. januar

Mindstemål for Helt er 36 centimeter.

Kilde: Miljøstyrelsen

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »