Rokoko: Den danske hjortevildtforvaltning har nu (igen-igen) taget en helt ny og aldeles uventet drejning …

Af Netnatur Rokoko-redaktion

De sidste måneders til tider ophedede debat om forvaltningen af det danske hjortevildt er nu for alvor sendt til tælling.

EU har netop lagt sidste hånd på 1. behandlingen af et helt nyt direktiv, som forskriver, at alt hjortevildt nu skal forsynes med øremærker, helt i lighed med alle husdyr.

Andreas Schreiben-Pamper fra EU’s departement for landbrugsarealer fortæller til redaktionen, at hjortevildtet jo netop i Danmark færdes meget på de støtteberettigede landbrugsarealer. Når denne færdsel overstiger 8,67 timer i døgnet, så er der påkrav om øremærker på dyrene, og det har EU tænkt sig at håndhæve.

– De landmænd, som ikke sørger for at få hjortevildtet øremærket, vil blive trukket i landbrugsstøtten, slutter Schreiben-Pamper.

I første omgang mente man ellers, at dyrene skulle chipmærkes. Dette har dog afstedkommet protester fra EUs kontrollører, da dyrene kan være vanskelige at komme ind på livet af med en scanner. Derfor er valget faldet på de nummererede gule øremærker, som kan aflæses på behøring afstand med en kikkert.

“HOvdyr forValtnings SAmmenslutningen” (HOVSA), har allerede set muligheder i direktivet, og foreslår, at der fremadrettet skal ringes til dem med oplysning om nummeret inden skudafgivelse. Dette forslag har stor tilslutning fra både Zeiss og Swarovski, som imødeser forøget efterspørgsel af de kraftigste kikkerter.

DN’s talsmand, Alfonso Nidkær, er ovenud begejstret for EU-kravet om mærkning:

– Vi ønsker jo, at flest mulig danskere har fornøjelsen af at se de danske krondyr. Når man så tillige kan se en ATV-kørende landmand forfølge en rudel krondyr imens han svinger en lasso, så kan man jo kun trække på smilebåndet.

– Og som en sidegevinst, tilføjer han, så er al snak om skumringsjagt nu forstummet. Ingen kan læse numre uden dagslys.

%d bloggers like this: