Vildthegn kan redde vildtet fra en grum skæbne, andre gange er det lige modsat. Her vises et videoklip, der kan tolkes som både og

Af Redaktionen 

Vildthegn regnes mange steder som et nødvendigt onde, hvis der skal være plads til både vildt, landbrug, skovbrug og et udbygget trafikalt vejnet.

Verden over opsættes der vildthegn som aldrig før. Både hegn, der skal holde vildtet ude og vildt, som skal holde det inde. 

Denne udvikling vil efter alt at dømme fortsætte i takt med at mennesker anlægger flere veje og inddrager flere naturområder til industri og beboelse samt landbrug og skovbrug etc. 

KLIK og læs mere om SKOVBRUG

Hegn gør det muligt at styre vildtets adfærd og dermed opretteholde bestande, selv om udviklingen på den modsatte side af hegnet er til ugunst for vildtet. 

 

Vildthegn

Hegn, der skal holde heste og kreaturer inde, passeres i reglen uden problemer af vildtet. Her ses ung nordamerikansk hjort, der er på vej til at sætte over et kvæghegn

 

Hvorfor hegnet i nedenstående videoklip er opsat, melder historien ikke noget om. 

Men tydeligt er det at klippet viser en af skyggesiderne ved hegn, nemlig vildt, der kommer til skade ved kontakt med et hegn, der måske er placeret og designet uhensigtsmæssigt. 

I det her tilfælde slipper den unge white tail med skrækken, da to jægere kom forbi og satte den fri. Men helt tilfreds med situtationen er den unge hjort nu ikke.  

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »