Kronhjorte, råbukke, mufloner og alpestenbukke avles i stor stil i Østrig under betegnelsen zuchtwild – avlsvildt – med henblik på salg til jagtrevirer 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 127)

Af Henning Kørvel 6. november 2011

Året er 2005. En tysk greve skyder i Bulgarien en kronhjort, hvis gevir aspirerer til at blive en ny verdensrekord.

Men inden det nåede så vidt, diskvalificerede CIC’s Trofækommission geviret, fordi det viste sig, at det ikke var naturens eget produkt, men derimod var blevet båret af en kronhjort, fremavlet i fangenskab i Østrig og eksporteret til Bulgarien, hvor nedlæggelsen stod den tyske jæger i 250.000 kroner, som han følgelig fik retur, da svindelnummeret kom for en dag.

Det er aldrig kommet offentligt frem, hvor i Østrig den store kronhjort var fremavlet. Det er for så vidt også irrelevant. Mere interessant er det – i lyset af den trofæproduktion, Netnatur.dk har kunnet dokumentere, finder sted i bl.a. Ungarn – at løfte sløret for, at vi efter tip fra en kilde er blevet gjort opmærksom på to steder i Østrig, der fremavler zuchtwild – avlsvildt – som de præsenterer på hver sin hjemmeside.

På hjemmesiden www.zuchtwild.at informerer ejeren, Peter Streuer, således om, at han har 30 års erfaring i avl af kronhjorte og råbukke. Ifølge beskrivelsen på hjemmesiden, så er kronvildtet af den sydkarpatiske race fra Rumænien, fra hvilken kapitale hjorte kan nå op på en vægt af mellem 300 og 350 kg. Hjortene betegnes som værende i verdensklasse, hvilket hjemmesidens talrige fotos til fulde bekræfter. En ældre hjort skiller sig dog ud fra de øvrige, som hjemmesiden præsenterer fotos af, idet det i den ledsagende tekst oplyses, at dens gevir vejer 19-20 kg.

Ikke mindre interessant er det at studere avlerens råvildt, hvis blikfang er en buk med mega opsats. Om bukken oplyses, at den er fire år gammel, og opsatsen vejer cirka 1.000 gram. Højden angives til 32 cm. Hvis nogle af læserne skulle være interesserede i at erhverve dette unikke eksemplar af Capreolus c. capreolus, så er toget kørt. Bukken er allerede solgt, men om det er til avl eller afskydning, informerer hjemmesiden ikke om.

Ligeså bemærkelsesværdig som den ovenfor nævnte buk er fotoet af en kun toårig nedlagt buk, som en jæger poserer med. Det bemærkelsesværdige, ja, helt usædvanlige, består i, at opsatsen – ifølge den ledsagende tekst – vejer 760 gram, når vægten holdes op imod, at opsatsen fra en dansk gennemsnitsbuk på to år vejer omkring 250 gram. Under et andet foto af en ligeledes nedlagt buk, som det oplyses, var tre år, angives opsatsvægten til 840 gram.

På den anden avlers hjemmeside poserer avleren, Erich Lesslhumer, selv med geviret fra en mega kronhjort. Også han, der ifølge egne oplysninger har opereret inden for avl af kronhjorte, muflon og alpestenbukke siden 1981, benytter i hjorteavlen det sydkarpariske kronvildt fra Rumænien. På hjemmesiden – zuchtwild.com – poserer han desuden med en nedlagt muflon, i guldmedaljeklasse.

guldmedalje

Af hjemmesiden fremgår, at han eksporterer til Tyskland, Spanien, New Zealand, England, Frankrig, Schweiz og Tjekkiet.

Det angives ligeledes, at de største kronhjortegevirer, hans avl frembragte i 2004, vejede henholdsvis 16,96 og 16,40 kg. Men det oplyses ikke, om de to nævnte gevirer er blevet båret af efterkommere af en avlshjort (og hind) fra stedet, som er udsat i et fremmed revir, eller de er blevet solgt til et jagtrevir med henblik på afskydning.

Uanset hvilken af de to muligheder, der er aktuel, er der ingen tvivl om, at der er tale om helt legal avlsvirksomhed. Vi har derfor ikke ønske om at optræde fordømmende.

Omvendt set er der heller ingen tvivl om, at avlsvirksomheder af denne art der sælger dyr til jagtrevirer i klassiske jagtlande i Europa og endda til New Zealand, rokker lidt ved vores naive “barnetro” på, at mega kronhjortegevirer og ditto råbukkeopsatser, som jægere præsenteres for i jagtrevirer rundt om i verden, nu også er den ægte vare, produceret i naturen på dens egne præmisser uden indblanding af udefrakommende, importerede avlsdyr, hvis egenskaber afviger væsentligt fra det fremmede jagtrevirs naturlige bestande og navnlig trofæstørrelser.

Rokker den også ved din forestilling? Aflæg under alle omstændigheder de to nævnte hjemmesider et besøg og gør dig dine egne overvejelser.

God fornøjelse!

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 127)

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »