Kronvildtet i den Jyske Ås stortrives og onsdag d. 4. marts lod Åsens herrehold sig opstille til en enestående forevigelse.

Af Redaktionen

Der er mange steder i Danmark, hvor kronvildtbestanden bliver stærkere og stærkere. Men når kronvildtet færdes i redaktionens baghave, kan det ikke undgås, at bestanden på den nordjyske højderyg får særlig stor opmærksomhed her på sitet. Til tider ses der fod af kronvildt blot få meter fra kontorets udsyn mod resten af verden. Men dyrene ses kun sjældent. Forleden lykkedes det dog at forevige det meste af den maskuline bestand i et og samme billede. Ikke mindre end 10 hjorte stillede op til forevigelse, da de midt på dagen poserede i Netnatur.dks baghave. Kronvildtet i området har i bogstaveligste forstand haft kronede dage, da de kun jages 14 dage i december.

Jagtrykket har således ikke været en hindring for, at bestanden kan vokse. Det har også betydet, at hjortene bliver ældre og ældre. Voksne hjorte i en lokal bestand er et trivsels-barometer, og omkring den Jyske Ås ses der jævnligt hjorte, som er væsentlig ældre end de ti hjorte på billedet. Ligeledes peger observationer på, at fordelingen mellem kønnene afbalanceret.

Det tyder ikke på, at hinderne, som det ofte ses, er overrepræsenteret i bestanden. Lokalt er der flere steder fra ytret ønske om, at denne sammensætning i køn og alder i bestanden skal fastholdes. Også når den lokale jagttid, som alt tyder på, forlænges og harmoniseres med den der gælder for resten af Nordjylland. Derfor har en initiativgruppe bestående af Ole Holm og undertegnede arbejdet på, at der blev stiftet et egentlig hjortelaug for området. Det skete mandag d. 16. februar i Øster Vrå, som var det sidste møde i en række, som forsøgte at skabe stemning for en fælles, men frivillig afskydningspolitik for hele området.

På mødet lykkedes det at danne en bestyrelse og Jyske Ås Hjortelaug så dagens lys for første gang. Posterne i bestyrelsen er endnu ikke fordelt, men bestyrelsen består af repræsentanter fra hhv. jægere, landbrug og skovbrug. Og for at gøre bestyrelsen så arbejdsdygtig som mulig, blev de fremmødte i Øster Vrå enige om, at der kun skulle være tre personer i gruppen. Jægernes interesse varetages af Peter Mouritzen, P. Due er landbrugets mand, mens Anders Eriksen skal sikre skovbruges interesser.    Her på sitet vender vi tilbage til bestyrelsens arbejde.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »