I dele af Sverige er der faldet meget sne og det kan sætte råvildtet under pres. Jæger-hjælp er dog på vej til det udfordrede råvildt

Af Redaktionen 

I Västernorrland og Jämtlander er der de seneste dage faldet meget sne og det kan sætte råvildtet under pres. 

Lange vintre med meget sne kan betyde, at bestanden reduceres i de mest berørte område. 

Derfor kommer Sveriges Jægerforbund råvildtet til undsætning og i første omgang frigives der skr. 100.000 til fodring.

Fordring anses ikke mindst i Sverige som en følsom sag og i ifølge Svensk Jakt opfordres der til at fodre med størst mulig omtanke. 

F.eks. ved at bruge foder af god kvalitet og tage hensyn til placeringen. 

Foderpladserne skal f.eks. ikke anlægges så de medfører øget vandring hen over trafikerede veje ligesom man skal undgå at trække dyrene ind i nærheden af haver med f.eks. frugttræer. 

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »