I januar skal man i følge vildtbiolog være særlig opmærksom under hjortejagt. Ikke mindst i Nordjylland, hvor fravær af brunstjagt medfører mange voksne hjorte

Tekst og foto: Egon Bennetsen

Især i Nordjylland, hvor man ikke har brunstjagt og derfor har mange voksne hjorte, kan man på jagt i januar møde hjorte, der lige har kastet. Er man ikke opmærksom på dette, kan man risikere, at skyde en ”hind”, som ved nærmere eftersyn viser sig at være en hjort.

Medio januar 2019 blev der et sted i Nordjylland under jagt på hind og kalv skudt en formodet hind, der var i selskab med 2 yngre hjorte.

Da jægeren kom hen til dyret viste det sig at være en hjort, der lige havde kastet geviret. Det var naturligvis helt utilsigtet, og det var givetvis en ærgerlig oplevelse for jægeren.

Man kan mene, at han burde have kunnet se forskel på grund af størrelse og manke, men har man ikke tænkt tanken, at man kan møde en hjort, der på dette tidspunkt har kastet, og det måske skal gå hurtigt med at tage beslutningen om at skyde, er det absolut undskyldeligt. Jægeren har fokuseret på om der var gevir eller ej og brugt det som kriterium.

Over de sidste 50 år er der sket en fremrykning af kronvildtets årscyklus med omkring en måned. Hvor brunsten den gang toppede omkring den 10. oktober i Sydvestjylland, hvor jeg færdedes, er det som regel omkring den 10. september i Hjardemål Klit, hvor jeg nu bor.

Det bevirker, at gevirets vækstcyklus ligeledes er fremrykket. Og da de voksne hjorte normalt kaster før de yngre, kan det meget vel være en kapitalhjort, der ligger på paraden skudt for at være en hind.

Da der som bekendt er betydeligt flere hinder end kapitalhjorte, er en sådan forveksling nærmest ubærlig.

Der er flere gange i området fundet kastestænger af store hjorte i den første uge af januar.

Disse mellemaldrende hjorte fejede mellem den 15/7 og 23/7.

Nord for Limfjorden er der som bekendt ikke brunstjagt, hvorfor der i denne landsdel er særligt mange voksne hjorte. Derfor bør man især i dette område være opmærksom på muligheden for forveksling i januar måned.

Læg mærke til kropsstørrelse og manke samt hvilke dyr, der i øvrigt er i rudlen.

Er der tale om en ”hind” i en ellers ren hjorterudel, bør man se ekstra godt efter.

Da det nye gevirs vækst begynder umiddelbart efter at brudfladen er lukket, vil man snart kunne se to buler imellem ørerne.

Jeg vil bede læsere af denne artikel udbrede budskabet til deres jagtkammerater.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »