Hvor nedlægges hjortevildtet? Se kommune for kommune oversigt over nedlagt kron-, då- og sikavildt samt alder- og kønsfordeling over nedlagt råvildt i jagtsæsonen 2016

Af Redaktionen

Hvor meget råvildt oplyser jægerne, at de nedlægger i Hillerød kommune og hvor meget kronvildt oplyser de,  at de skyder i Tønder Kommune?

Det kan man se i nedenstående tabel, som er udarbejdet af Institut for Bioscience, Aarhus Universitet (DCE)

Hjortevildt: Kommune for kommune

Kommune for kommune – hvor nedlægges hjortevildt i Danmark. Se udbyttestatistik udarbejdet af Thomas Kjær Christensen i samarbejde med Thorsten J. S. Balsby, som begge har overtaget vildtudbyttestatistikken efter Tommy Asferg, der er gået på pension.
Læs også: Kommune for kommune: Her nedlægges hjortevildtet 

I oversigten herunder er der – dog kun for råvildtets – udarbejdet en opdeling på køn og alder ud fra de indberetninger, der har omfattet detaljerede oplysninger. Råvildtet er delt ind i tre meget overordnede kategorier som er hhv. lam, rå og buk.

KLIK og læs også: Supplerende oplysninger

Der gøres opmærksom på, at udbyttetallene for 2016/17 er foreløbige og ikke korrigerede for indtastningsfejl. Der vil derfor kunne forekomme ændringer. Det oplyser skriver de nye tovholdere på jægernes udbyttestatistik i udsendt pressemeddelse. 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »