Thomas Danielsen, MF inviterer i samarbejde med FJD (klubberne for de stående jagthunde) til åben høring om mangel på fugle og insekter i det åbne land. Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen vil holde tale

Af Flemming Østergaard, FJD

Mangfoldighed i agerlandet

Invitation til åben høring om agerlandsfaunaen

Sted: Christiansborg, København

 

Tid: Torsdag d. 25. oktober 2018 kl. 13.00 – 17.00

Arrangør: Thomas Danielsen, MF i samarbejde med FJD (klubberne for de stående

jagthunde)

Baggrund: Flere rapporter har vist, at vi mangler såvel insekter som fugle i det åbne

land og peger på et ønske om større mangfoldighed og øgede naturværdier i agerlandet.

Mål: At få belyst, hvad politikere, landmænd, grønne organisationer og alle naturinteresserede

kan gøre for at øge naturværdierne i det åbne land.

Deltagere: Alle med interesse for agerlandsnaturen. Folketingets miljøudvalg inviteres.

Program: Mangfoldighed invitation

12.30 – 13.00: Ankomst, kaffe.

13.00: Velkomst v. Thomas Danielsen

13.05: Tale ved Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen

13.20 – 15.10:  Viden på bordet.

• Hvordan får vi mest natur ud af de regler og tilskud vi har –

nu og i fremtiden? Heidi Buur Holbeck, SEGES

• Ændringer i landskabet. Ole H. Caspersen, National Center for skov,

landskab og planlægning – KU

• Situationen for insekter, vilde bier og fugle i det danske agerland. Lene

Sigsgaard, Institut for Plante- og Miljøvidenskab – KU

Mulighed for opklarende spørgsmål til oplægsholdere.

15.10 – 15.40 Pause, kaffe og netværk

15.40 – 16.55  Løsninger. Hvad skal forbedre forholdene for agerlandsfaunaen og

skabe større mangfoldighed.

• Arne T. Henriksen, Danmarks Biavlerforening

• Henrik Wejding, Dansk Ornitologisk Forening

• Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund

• Lars Hvidtfeldt, Landbrug & Fødevarer

 Mulighed for opklarende spørgsmål og meningsudveksling mellem oplægsholderne.

16.55: Tak for i dag v. FJDs formand

 

Tilmelding  senest d. 1. oktober til: hoering@fjd.dk

Pris: kr. 100, som indsættes på konto 9585 – 5368 292 402.

Husk at angive navn


FØLG NETNATUR.DK PÅ FACEBOOK

Gå ind på Netnatur’s facebook side, tryk på knappen “Følger” og marker punktet “Se først”.
Så sikrer du dig, at du får alle nyheder.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »