Norbert Ravnsbæk og Jan Rasmussen forlader deres tillidsposter i Danmarks Jægerforbund

Pressemeddelelse: Norbert F. V. Ravnsbæk, Hovedbestyrelsesmedlem og Jan B. Rasmussen  Kredsformand

Kreds 2, Midt- & Vestjylland, Danmarks Jægerforbund

HOVEDBESTYRELSESMEDLEM OG KREDSFORMAND I KREDS 2 TRÆKKER SIG. 

Norbert Ravnsbæk og Jan Rasmussen har begge, efter moden overvejelse, besluttet at forlade deres tillidsposter i Danmarks Jægerforbund som henholdsvis hovedbestyrelsesmedlem og kredsformand. 

Deres udtræden effektueres i august måned 2021, når de resterende af de fem kredsbestyrelsesmedlemmer, og flere jægerrådsbestyrelser, har trukket sig fra deres tillidsposter. 

HB-medlem Norbert Ravnsbæk udtaler:

-Et konstruktivt samarbejde med de tilbageværende kredsbestyrelsesmedlemmer synes for mig, at være ganske utjenligt.

-Så sent som på sidste kredsmøde blev det igen tydeliggjort, at de tre personer stadig er optaget af bitterhed og manglende samarbejdsevne efter kampvalget for fem år siden mellem det siddende HB-medlem og mig.

-På den baggrund kan jeg ikke se mig selv i det fremadrettede samarbejde med de tilbageværende kredsbestyrelsesmedlemmer, og jeg har derfor taget det tunge valg, at forlade min post som repræsentant for kreds 2 i hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund. 

Norbert Ravnsbæk

 

Norbert Ravnsbæk (foto) og Jan B. Rasmussens udmelding sker i kølvandet på at 5 ud af 10 kredsmedlemmer af Jægerforbundets kedsbestyrrelse allerede har valgt at nedlægge deres hverv i Kreds 2, der hører til en af de mest talrige kredse i forbundet.  

 

Kredsformand Jan B. Rasmussen udtaler:

-Kredsbestyrelsen valgte enstemmigt at pege på mig til den ledige post som kredsformand. Selv om der, for mig var meget, der talte imod, besluttede jeg efterfølgende at stille op til valget som kredsformand.

-Det gjorde jeg, fordi kredsbestyrelsen havde givet hinanden håndslag på at forsøge med et godt samarbejde og en gensidig tillid og tolerance. Imidlertid blev det på det sidste kredsmøde i Idom ganske klart tilkendegivet, at dette samarbejde ikke ønskedes videreført, og med ord og vendinger, som ligger meget langt fra det, jeg kan se mig selv som værende en del af.

-Personligt synes jeg det er brandærgerligt, at kredsbestyrelen er sprængt. Jeg, og andre, har netop over det sidste stykke tid haft den opfattelse, at der var endog særdeles mange og gode kræfter i gang – ikke bare med at samle, men også at styrke og udvikle kredsarbejdet. 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »