Hvor mange gange er det løse hunde, som står bag formodede ulveangreb på husdyr? Det spørgsmål har ulvekonsulenter nu dannet sig et overblik over

Af Erik Poulsen, Ansatz

Naturstyrelsens ulvekonsulenter har i 2017 indtil videre været på 64 besigtigelser med mistanke om ulveangreb på husdyr. Ulvekonsulenterne har på baggrund af dna-analyser og obduktioner fra disse besigtigelser konkluderet, at 15 angreb er forårsaget af ulv. Kun i fire tilfælde var det hund.

Det oplyser miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i et svar til SF-folketingsmedlem Trine Torp, der har spurgt ministeren “om der er grund til bekymring over omfanget af får og lam, der er dræbt af ulovligt løsgående hunde, herunder om ulvegruppen (under Vildtforvaltningsrådet, red.) i enighed har udtrykt bekymring over dette?”

Løse hunde

Esben Lunde Larsen har sendt spørgsmålet videre til Miljøstyrelsen, der svarer, at ulvekonsulenterne ikke undersøger de dræbte får og lam specifikt for hund.

“Men dna-analyser har vist, at hunde i 2017 har forårsaget mindst fire angreb på husdyr. I de resterende 45 tilfælde er det konkluderet, at husdyrene er nedlagt af andre dyr (fx ræve eller ravne) eller ikke er dræbte (fx dødfødte). Det faktiske antal hundeangreb på husdyr kan være højere, da besigtigelserne alene finder sted, når der er mistanke om, at det drejer sig om et ulveangreb”, skriver ministeren i sit svar.

Han bekræfter i øvrigt, at Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe tidligere har udtrykt bekymring over hundeangreb.

Klik her og læs spørgsmål og svar kan

Trine Torp spørger også, om ministeren vurderer, “at problemet med ulovligt løsgående hunde kan være af større omfang end problemet med ulve?”. Her henviser Esben Lunde Larsen blot til sin besvarelse af det første spørgsmål.

Klik og læs spørgsmål og svar 

Trine Torps spørgsmål indeholder i øvrigt ikke en forklaring på, hvorfor hun mener, at løsgående hunde skal have skylden for det stigende antal ulveangreb på husdyr. Men synspunktet har dog været rejst af blandt andet Danmarks Naturfredningsforening i flere omgange. Blandt andet også på det tidspunkt i begyndelsen af juli, hvor SF’eren skrev sine spørgsmål til ministeren.

Ulveangreb i listeform

15 dokumenterende ulveangreb er i øvrigt i overensstemmelse med den oversigt over ulveangreb i 2017, som Facebooksiden ‘Her er ulven i Danmark’ fører.

Klik og se listen over formodede ulveangreb 

Dertil kommer tre tilfælde, hvor det viste sig at være guldsjakal eller ikke er afgjort endnu. Det gælder ikke mindst de mange lam, der er forsvundet fra en såkaldt ulvesikret fold på Vind Hede. Seneste melding er, at der nu kun er to lam tilbage blandt de 26 moderfår. Tabet er altså formentligt mindst 24 lam.

KLIK og læs mere om ulv i Danmark

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »