I jagten på det sjove, sunde og meningsfulde liv er det ikke kun naturen, der kan gøre dig gladere og mere tilfreds med tilværelsen. Det samme kan hunden

KLIK her og læs flere artikler om HUND

Af Redaktion

En tysk undersøgelse har tidligere påvist, at jægere er det mest lykkelige folkefærd.

Sammenlignet med andre grupperinger er jægere mindre depressive, de er mere tilfredse med livet ligesom de har en mere positiv selvopfattelse.

Men måske er det ikke kun kontakten til naturen og andre jægere, der gør, at jægere er mere lykkelige end ikke jægere.

Hundeejere lever et mere sundt, sjovt og tilfredsstillende liv

Jægere er mere lykkelige end ikke jægere. Det viser tidligere gennemført undersøgelse fra Bremen Universitets Retspsykologiske Institut. 1700 mænd og kvinder på mellem 16 og 75 år deltog i spørgeskema-undersøgelse

Måske spiller jagthunden også ind på jægernes generelle livsopfattelse. Det er ihvertfald nærliggende at antage eftersom de fleste jægere har hund.

Tesen kan underbygges af en artikel i Illustreret Videnskab,  hvor de ser på de mange positive ting, der er forbundet med at holde hund.

Magasinet omtaler hundehold i almindelighed og ser ikke specifikt på jagthunde.

Konklusionerne er ret identiske med det resultat, der kom ud af undersøgelsen med jægere contra ikke jægere. Hundeejere oplever efter meget at dømme mere livskvalitet end mennesker, der ikke har hund.

Bladet tager bl.a. udgangspunkt i  en undersøgelse, hvor en gruppe hundeejere blev sammenlignet med en gruppe katteejere, en gruppe bestående af både hunde og katteejere samt en gruppe som hverken ejede kat eller hund.

”Resultatet blev, at hundeejerne og ejerne af både kat og hund registrerede flere episoder, hvor de havde grinet, end de to andre grupper gjorde”, skrives der i artiklen.

Hundeejere lever et mere sundt, sjovt og tilfredsstillende liv

Er et liv med hund sjovere end et liv uden? Ifølge en undersøgelse omtalt i Illustreret Videnskab er svaret: Ja.

Men også når det gælder sundhed er det åbenbart godt at have hund i hjemmet. Ikke mindst mens børnene vokser op.

Selv om det modsatte synspunkt også ses fremført i andre sammenhænge, henvises der i artiklen til en undersøgelse, som viser, at børn der fra spæd vokser op med hunde, er mindre tilbøjelig til at udvikle allergi og astma.

Hundeejere lever et mere sundt, sjovt og tilfredsstillende liv

Et liv med hund fører til et mere aktivt liv med større social kontaktflade. Det viser undersøgelser.

Også på det sociale område bonner hundeejerne positivt ud. Hundeejere har en større kontaktflade end ikke hundeejere har.

Hundetræning er også godt for hunden

Hundetræning og de daglige gåture med hunden kan være forklareingen på, at hundeejere med tiden opbygger en større omgangskreds.

Hundeejere har desuden mere selvværd end ikke hundejere i almindelighed har. Illustreret Videnskab henviser til en undersøgelse som viser, at hundeejere oplever mindre angst og er mindre bange for kriminalitet. Disse tendenser kan allerede måles efter blot 10 måneder med hund.

Sundt at have hund

Hundeejere får også mere motion end ikke hundeejere.

– I en rapport fra 2011 slår forskere fra Michigan State University fast, at 60% af undersøgte hundeejere motionerede nok, mere eller langt mere end de sundhedsmæssigt anbefalede mængder, skrives der.

Om dette også gælder i dagens Danmark kan sikkert diskuteres eftersom den danske livsstil umiddelbart virker sundere end den gennemsnitlige amerikanske.

Hundeejere lever et mere sundt, sjovt og tilfredsstillende liv

Ifølge tysk undersøgelse er fællesskabet med andre jægere, natur- og vildtplejen samt naturoplevelsen den væsentligste forklaring på hvorfor jægere er mere lykkelige end andre. Livet som hundejere – og herunder jagthundeejer – er dog i sig selv livsberigende viser en række internationale undersøgelser.

Hundejere i bedre form

Når det gælder ældre mennesker er de i ” i langt bedre fysisk form” en jævnaldrende, der går ture alene eller sammen med jævnaldrende. Ældre mennesker med hund føler sig desuden mindre utilfredse med deres sociale liv end tilsvarende ældre uden hund.

Årsagen kan bl.a. være, at det fører til en ”intens lykkefølelse blot at se på hunden”

Faktisk viser et studie, at hjernen frigive hormonet oxytocin, der giver en stærk lykke- og samhørighedsfølelse, når man ser hunden i øjnene. Et forskerhold har påvist, at hundeejere med stærke sociale bånd til deres hund udviser reduceret tendens til depression.

Læs den fulde artikel i Illustreret Videnskab her:

7 gode grunde til at holde hund

Eftersom en meget stor andel af jægerne har hund, er der altså jfr. ovenfornævnte gennemgang mange grund til, at de generelt har et bedre liv end ikke jægere. Men at flere i jægergruppen har hund er ikke den eneste forklaring.

Naturen gør også hundejerne i bedre humør

Ophold i naturen har længe vist sig at have en positiv indflydelse på den generelle livsopfattelse. Og eftersom jægerne må formodes at bruge mere tid under åben himmel end tilsvarende grupperinger, er dette givetvis også stærkt medvirkende til resultatet.

“Faglitteraturen er efterhånden rig på forskning, der viser, hvordan ophold i naturen har positiv effekt på alt fra koncentrationsudfordrede skolebørn til traumatiserede krigsveteraner.”

Det skriver Kristlig Dagblad der ligeledes nævner at:

“Praktiserende læger og psykologer længe har ordineret lange gåture i naturen til patienter, der døjer med tungsind, stress og depression.”

Kontakten med naturen, andre jægere – og måske også hunden og det generelt mere aktive liv som hundejer – kan være forklaring på, hvorfor jægerne jfr den tyske undersøgelse er mere lykkelige end andre.

Læs mere:

Jægere mere lykkelige

Undersøgelsen påviser desuden, at jægere generelt er yderst samvittighedsfulde og desuden bedre i stand til at kontrollere deres temperament end mennesker, der ikke går på jagt er.

Dermed tyder det på, at selvkontrol og et samvittighedsfuldt liv også kan være en af de mange veje, der kan føre til et sjovt, sundt og lykkeligt liv.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »