Ved skud til råvildt, er ikke alt altid som det ser ud til? Er man i tvivl om sit skud bør man lade usikkerheden komme det påskudte dyr til gode og tilkalde en schweisshund

Af Redaktionen

Er du så uheldig at lave en anskydning, så husk at kontakte en legitimeret schweisshundefører. Det kan bl.a. gøres via sitet SCHWEISS.DK.

En anden måde er at bruge Netnatur’s gratis app. Her kan du hurtigt finde den nærmeste hundefører.

Netnatur’s app kan hentes i AppStore og på Google Play – du kan finde links her: NETNATUR APP

Ved påkørsel af vildt skal man i stedet ringe til Dyrenes Vagtcentral på telefon 1812.

schweiss.dk kan du læse en række rigtigt gode råd, hvis nu uheldet er ude:

“Når du har afgivet skud til bukken, indprent dig nøje stedet, hvor bukken var i skudøjeblikket. Det er på skudstedet, du finder svaret på, om du har behov for hjælp til eftersøgning eller ej.

Vent fem minutter før du går frem til skudstedet med skudklar riffel.”

På skudstedet

Når du kommer til skudstedet, så vær klar til at give fangstskud, hvis bukken sidder tapsskudt i sårlejet. Hvis bukken er flygtet, undersøger du skudstedet for sikre vidnesbyrd om, hvorledes bukken er truffet.

Groft sagt vil du kunne stå i tre situationer:

1. DU kan med sikkerhed konstatere, at bukken er dødeligt truffet. Eks. vil du finde lyserøde svampede klumper af lungevæv.

2. DU kan med sikkerhed konstatere, at bukken er anskudt, ved at finde entydig tegn på anskydning i form eks. rørknoglesplinter.

3) DU vil i forbløffende mange tilfælde ikke være i stand til at finde noget som helst.

Hvis du på baggrund af fund på skudstedet kan se, at bukken er dødeligt ramt, kan du selv følge sporet i flugtretningen frem til den forendte buk.

Ligger bukken der ikke

Ligger bukken ikke forendt indenfor 100 meter, har du formentlig fejltolket situation – og så skal du stoppe din egen eftersøgning og rekvirere en schweisshund. Kan du ikke med sikkerhed følge sporet, bør du også rekvirere schweisshund.

Schweiss.dk skriver på deres facebook-side:

“1. Ligger bukken synligt forendt på eget revir kan du gøre mangen en ny hundefører glad ved at lade dennes unghund foretage dette dødssøg, også selv om afstanden til bukken blot måtte være 20-30 meter.

2: Kap løbene af dyret og tilbyd eventuelt også skindet af din nedlagte buk til nye hundeførere i din bekendtskabskreds.

Nedlægger du flere bukke, husk da at sortere løbene ved kun at lægge løbene fra én buk i den samme pose, inden godbidderne eventuelt vandrer i fryseren.”

Der var i alt 3.947 eftersøgninger med schweisshunde under bukkejagten i 2020.

Lidt fakta og schweiss

“Schweiss” er tysk, og betyder blod fra klovbærende vildt.

Schweiss-registret består pt. af 187 frivillige hundeførere fordelt over hele Danmark, der med deres specialtrænede hunde står til borgernes rådighed.

Hundeførerne er ulønnede, men skal have godtgjort deres kørselsudgifter.

De registrerede schweisshunde er primært fordelt på fire racer:

  • 38 procent ruhåret hønsehund
  • 29 procent labrador
  • 12 procent Bayersk bjergschweisshund
  • 12 procent Hannoveransk schweisshund

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »