Nu hvor jagtsæsonen er gået på hæld, kan du udnytte den sidste del af vinteren til at hjælpe vildtet ved at plante og udbedre remiserne

Af Peter Thisted

Du kan for så vidt plante hele året – også i vinterperioden, hvis bare jorden er frostfri og til at arbejde i.

Der er dog ingen tvivl om, at det bedste tidspunkt er efterårsperioden. Planterne har så hele vinteren til at “sætte sig”, og er således langt bedre rustet til vækst, når foråret melder sin ankomst.

En gammel talemåde siger, at “om vinteren vokser planterne under jorden, og om sommeren over jorden”.

Planter du i foråret, så er dine planter langt mere sårbare, hvis der kommer en forårs-tørke.

Selv om frosten stadigt sætter ind, så kan du gøre meget med for eksempel beskæring, så træer og buske bliver tættere i bunden i den næste vækstsæson.

Lad de afskårne grene ligge på jorden. Hjortevildtet æder gerne skuddene på de afklippede grene, og når foråret melder sin ankomst, vil fuglene gerne bygge rede i de lægivende bunker.

Med tiden vil de nedbrudte grene også være humus-forbedrende for jorden i remisen, så det er en god og billig måde at gøde jorden på og samtidigt øge biodiversiteten. Insekterne har god gavn af afklippet, og mange insekter er jo også føde til bl.a. kyllingerne fra de jordrugende fugle.

LÆS MERE HER: Vildtplantning 5

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »