Jagttid: 01.09.-31.01.

Må skydes en time før solopgang i jagttiden.

Almindelig yngle- og standfugl i hele landet. Skønt udpræget standfugl, ses dog enkelte fugle årligt på træk ved trækstederne.

Findes i det åbne land, i bymæssige bebyggelser især villahaver og parker, ved smågårde og småbyer, overalt hvor der findes høje træer, jordflader og kortklippede græsplæner.

Bestandstætheden er størst i byerne, specielt i hovedstadsområdet.

Den laveste hyppighed findes i den sydlige del af landet, særligt på Lolland-Falster. Var også tidligere meget almindelig i landbrugsområder. Men i takt med nedgangen i antallet af landbrug er den gået tilbage på landet.

Bestanden er markant øget siden 1970`erne. Årsagen til artens fremgang her skyldes urbaniseringen og dens evne til at tilpasse sig bymiljøet, hvor den trives godt. Her er gode fødemuligheder, bekæmpelsen er mindre, og den er beskyttet mod rovfugle som f.eks. duehøg.

Desuden er jagttrykket reduceret siden 1960`erne, hvor der årligt blev skudt 200.000 husskader, mens der i midten af 90`erne kun blev skudt ca. 30.000 – 50.000.

Antallet af ynglepar angives til 200.000 – 300.000.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »