I Danmarks skove må man gerne samle bær, svampe og mange andre ting – men der er forskel på, hvad man må i offentlige og private skove

Af Redaktionen

I offentligt ejede skove må du som hovedregel indsamle overalt i hele skoven.

I private skove kun må tage det med, du kan nå fra en vej eller sti.

Hvad må man så samle?

Svampe, bær og frugter

Bær og frugt må i begrænset omfang samles til privat brug overalt i statens skove og naturområder. Som tommelfingerregel må du samle så meget, at det kan være i en bærepose.

Grene, kviste og løv

Man må i begrænset omfang gerne samle grene, kviste og løv, der ligger på skovbunden til privat brug.

I offentligt ejede skove må man klippe grene og kviste af  løvtræer , der er over 10 meter høje. Bemærk at dette ikke gælder i privatejede skove.

Man må gerne klippe grene af væltede træer – både løv og nål. Det gælder dog ikke i bevoksninger, hvor der laves pyntegrønt (gran o.lign. til julepynt). Her må man hverken indsamle eller klippe grene og kviste.

Planter

Områdets ejer skal være indforstået, før du evt. graver rødder op.

Fredede planter må aldrig graves op.

Kogler, mos og lav

Man må i begrænset omfang samle kogler, mos og lav til privat brug. Det svarer til ca. en bæreposefuld af hver.

Brænde

Hvis du vil samle brænde, kvas og lignende, skal du have et såkaldt sankekort, som giver dig ret til at samle en vis mængde brænde i et bestemt område.

Læs mere om sankekort på Naturstyrelsens hjemmeside

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »