Netnatur’s Rokoko-redaktionen har været på besøg hos den islandske Vølv, for at høre hvordan hun forudsiger fremtiden for jagt og natur i Danmark

Af Netnatur Rokoko-redaktion

Nedtællingen er igang til det nye år 2022.

I lighed med andre medier, har Netnatur’s rokoko-redaktion derfor bedt den islandske Vølv om at berette, hvad hun mener, fremtiden vil bringe

I 2048 har Danmark verdens største bestand af fritlevende tamgrise. De faldende priser på svinekød har bevirket, at mange landmænd har sluppet grisene fri, da det var for dyrt at fodre på dem.

I 2051 – alle virksomheder, som sælger plove og harver er gået konkurs. Grisene gør alt arbejdet gratis.

Antallet af personer som har erhvervet jagttegn er samtidigt steget til 1,1 mio. personer, og salget af kummefrysere sætter ny rekord.

I 2054 får den danske miljøminister den lyse idé, at fjerne alle begrænsninger på jagten på hjortevildtet, og så lade jægerne selv forvalte bestanden, som på dette tidspunkt er vokset til 1.3 mio. Den stærkt forøgede bestand er sket som følge af, at ingen jægere efterhånden kunne finde ud af reglerne, og så var det lettere at undlade at skyde.

I 2061 vil det være således, at køb og salg af boliger på Bornholm nu vil give ulvehadere fortrinsret til køb af boliger på øen, som på dette tidspunkt er det eneste sted, som er ulvefrit. I resten af landet er ulvene en nødvendighed, for at holde bestanden af grise og hjortevildt i ave.

I 2075 får Gransknings-kommissionen for Mink-skandalen endelig afsluttet sit arbejde. En videre sagsbehandling må opgives, da de ansvarlige i mellemtiden er blevet demente eller afgået ved døden.

Folketinget fremsætter forslag om, at alle vilde mink skal vaccineres.

I året 2081 forhøjes det danske vildsvinehegn med 1,5 meter. Herefter erklæres hele landet for naturnationalpark.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »