Ofte kan man i nyhederne og på de sociale medier læse om krybskytteri. Desværre er det sjældent, at gerningsmændene efterfølgende straffes, da de nærmest skal tages på fersk gerning, for at beviserne kan gøres gældende i en retssal

Krybskytteri kan være vanskeligt at bevise, men det betyder naturligvis ikke at man skal opgive indsatsen på forhånd. Det kommer Peter Thisted ind på i denne opdatering.

Af Peter Thisted

Har man konstateret, at der foregår krybskytteri på ens revir, så bør man som det første foretage en anmeldelse til politiet. Så har man i al fald gjort opmærksom på uvæsenet, og det kunne jo være, at andre også har anmeldt tilsvarende på samme egn. Dette kunne være medvirkende til at skærpe politiets bevågenhed i området.

Man bør også informere lodsejeren samt naboejendommene i området om problemet, og samtidigt bede dem holde øje med mistænkelige biler, personer, skud og så videre.

SMS-kæde ved konstatering af krybskytteri

En god idé vil være at etablere en sms-kæde til alle, der har en interesse i at få krybskytteriet bragt til ophør. Det er både effektivt og hurtigt, hvis man pludselig finder ud af, at krybskytterne er aktive.

Opsætning af vildtkameraer

Et godt gemt vildtkamera kan ligeledes være et effektivt værktøj til at afsløre krybskytterne.

Lovmæssigt er der dog et par ting, som man skal forholde sig til, når man vil opsætte et overvågningskamera. Der kræves ikke nogen speciel særskilt tilladelse til at opsætte et vildtkamera, men der er nogle regler, der til gengæld skal overholdes.

Af loven fremgår det klart, at private ikke må foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende områder, som benyttes til almindelig færdsel.

Disse regler omfatter til lige både offentlige og private skove. Dog forstået således, at i offentlige skove må man færdes hele døgnet, og derfor er det ikke tilladt at opsætte et kamera i disse.

Helt anderledes forholder det sig med private skove, hvor det kun er tilladt for offentligheden at færdes mellem klokken 06.00 til solnedgang. Men det er ikke tilladt at opsætte kameraer således, at man fotograferer skovveje og stier, med mindre skoven er under 5 hektar, for så har offentligheden ingen adgang. Blot skal du være opmærksom på, at selv om den skov du har jagtretten til er under 5 hektar, så tæller tilstødende skovarealer med i det samlede regnestykke.

Det er det samlede skovareal der gælder – ikke kun det areal man selv ejer/lejer.

Såfremt du på dit revir har private veje i krat, engarealer eller skov under 5 hektar, hvortil der ikke er offentlig adgang, så er der ikke noget til hinder for, at du her opsætter et kamera hvor som helst.

Krybskytteri og civil anholdelse

Er muligheden til stede for at pågribe krybskytterne, bør man selvfølgelig alarmere politiet med det samme, og gerne inden man skrider til en civil anholdelse, som ikke nødvendigvis kan være helt risikofrit. Man bør ikke skride til den slags tiltag på egen hånd.

Ved en civil anholdelse må du ikke foretage konfiskation af riflede våben, da det jo efter loven ikke er tilladt, at være i besiddelse af et våben, man ikke har en våbentilladelse til.

LÆS OGSÅ: Hvordan straffes krybskytteri i Danmark

Og selv om det kan være fristende, så husk, at selvtægt nu engang er og bliver forbudt. Lad altid domstolene om at straffe lovbryderne.

Sørg hellere for at indsamle så megen dokumentation som muligt i form af fotos, vidneudsagn m.m., således at krybskytterne kan idømmes den hårdest mulige straf.

LÆS også: DN FORSLÅR OFFENTLIGE MIDLER TIL OPDRAGELSE AF JÆGERNE

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »