“Tænk på dette før du udtaler dig kritisk om den sydafrikanske jagtindustri” Sådan lyder det i punkt for punkt liste, der spredes på nettet …

Af Redaktionen 21. august 2015

“Vi må konstatere, at jægere og ikke-jægere ser forskelligt på flere ting, og som jægere respekterer vi de synspunkter, som ikke-jægerne har.

Sådan lyder det i sydafrikansk skrivelse, som i disse dage spredes på de sociale medier i forsøget på at dreje debatten i en mere faktuel retning.

“Vi vil dog opfordre ikke-jægere til at være objektive og forsøge at forstå den positive virkning, som jagt har på vores samfund.”

“Bl.a. ved at se på de økonomiske konsekvenser, som jagt har for bevarelsen af Afrikas vilde dyreliv samt vores beskæftigelse og fødevaresikkerhed. Alle disse ting er vigtige punkter at tage stilling til, når jagtbranchen bliver gransket” lyder det i skrivelsen.

Jagtindustrien i hele Afrika er under pres, da både flyselskaber og visse rederier nægter at transportere jagtrofæer, selv om de er nedlagt under bæredygtig og kontrolleret jagt.

Netnatur gengiver herunder de synspunkter, som jagtindustrien i Sydafrika forsøger at sprede:

* For 10 år siden var der mindre end 5.000 jagt- og vildtfarme i Sydafrika. I dag (2012) er der 12.000

* 20 millioner hektar natur er privatejet og omkring 70% anvendes til bevarelse af dyrelivet. De øvrige 30% er statsejet og udlagt til nationale og provinsielle vildtreservater

* Statsejede vildtreservater er stærkt afhængig af hjælp fra de privatejede vildt- og jagtfarme

* Jagtindustrien har genereret R 7,7 milliarder i 2011 svarende til 25% af Sydafrikas BNP

* R 3,1 milliarder om året bliver der genereret fra omkring 250.000 kødjægere (biltong hunters) i Sydafrika

* R 2,1 milliarder om året bliver der genereret fra omkring 15.000 udenlandske trofæjægere.

* Trofæjagt har en mindre indvirkning på dyrelivet end biltong-jagt har det

* Jagt er langt den største indtægtsgenerator til farmejerne.

* Salg af dyr udgør kun omkring 5% af jagt- og vildtfarmenes indtægter

* Der findes over 500 luksusfarme på privatejede vildtreservater i Sydafrika

* 60% af dyrelivet i Sydafrika er privatejet og findes udenfor de nationale og provinsielle parker

* Vildt og jagtfarmene er de største bidragsydere til bevarelse af dyrelivet

* Jagtfarme skaber tre gange mere beskæftigelse end et tilsvarende husdyrbrug

* I de senere år er blevet skabt mere end 70.000 arbejdspladser på nyetablerede vildtfarme

* I 2020 vil industrien generere 220.000 nye arbejdspladser

* Industrien har betydet, at arter som næsehorn Sable og Roan er vendt tilbage i bæredygtigt antal

* Jagt giver den nødvendige finansiering til at hjælpe med en effektiv vildtbevarelse

* Jagt er en vigtig kilde til fremtidens fødevaresikkerhed, da landbruget er under pres på grund af befolkningstilvæksten.

* Vildtkød er en vigtig fødekilde for kommende generationer.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »