Dagen hvor der blæses “jagt forbi” kommer til os alle før eller senere. Men hvordan er lovgivningen for de efterladte med indholdet i våbenskabet?

Af Peter Thisted

Efter et dødsfald har de nærmeste pårørende fire uger til at tage stilling til, hvad der skal ske med afdødes våben.

Der er i princippet fire forskellige muligheder – man kan:

  • ansøge om tilladelse til det/de pågældende våben
  • sælge det/de pågældende våben til en forhandler eller en privatperson
  • indlevere dem til destruktion ved nærmeste politistation
  • Vælge at få deaktiveret*) dem, så man kan beholde dem uden at have en tilladelse til det.

Man kan opbevare våben i op til fire uger efter et dødsfald uden særskilt tilladelse. Man skal dog oplyse til våbenafdelingen, hvem der opbevarer våbnet/våbene og hvor, de i givet fald bliver opbevaret.

Hvis man vælger at sælge våben til en forhandler, skal man sikre sig, at den pågældende forhandler har en gyldig forhandlertilladelse. Sælges der til en privatperson, skal vedkommende have en tilladelse til våbnet, før et overdrages.

Har man modtaget et brev fra våbenafdelingen i anledning af dødsfaldet, skal man følge vejledningen anført i brevet.

Nøglen til skabet

Loven foreskriver, at man skal opbevare nøglen til sit våbenskab, så det er utilgængeligt for  uvedkommende. I praksis betyder dette, at har man ikke fornøden tilladelse til det, som der opbevares i skabet, så skal man heller ikke have tilgang til nøglen.

Dette kan jo give nogle vanskeligheder ved dødsfald – for hvor er nøglen i så fald? Her vil der være behov for noget kreativ tænkning. Én løsning kunne være en lukket kuvert med besked om nøglens/kodens placering, opbevaret hos familie eller venner.


*) Deaktivering betyder, at løbet på våbnet skal saves igennem på langs. Efter opsavning skal de pågældende våben fremvises til godkendelse hos politiet.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »