I ny statistik over nedlagt vildt tiltrækker antallet af nedlagte krikænder sig atter stor opmærksomhed

Af Redaktionen   

Krikanden er ikke kun Danmarks mindste jagtbare and. Det er også én af de mest populære. 

Og for de mange jægere, der sætter pris på at jage den hurtige svømmeand er der godt nyt at aflæse i den aktuelle vildtudbyttestatistik for sæsonen 2018 og 2019

Sammenligneliget med sidste års udbytte, er tallet steget med næsten 40.000 nedlagte ænder. Det svarer til en vækst på cirka 65%

I jagtsæsonen 2017/18 blev der nemlig indrapporteret 65.223 krikænder mod 105.131 indrapporterede i sæsonen 2018/19

I begge tilfælde er der tale om det, som DCE, Århus Universitet betragter som foreløbige tal. Og disse kan ændres marginalt, når universitet har justeret for alle indberetninger. 

Omkring 80 % af krikænderne nedlægges i september-oktober oplyser DCE, der vurderer, at jagten på krikænder er bæredygtig og skriver:  “Der er ikke faglige aspekter, der kan begrunde ændringer i jagttiden”. 

Svingende bestand

Sæsonen 2018/19 er dog for krikandens vedkomne mere reglen end undtagelsen, når man ser på de seneste års udbytte. 

DCE påpeger at

jagtudbyttet såvel som bestanden er omtrentlig fordoblet over de seneste 20 år.

Og bortset fra sæsonen 2017/18 ser det ud til, at krikanden er tilbage på det niveau, der kendegnede top-sæsonerne 2012-2016.

Men om dette niveau kan fastholdes er uvis. 

I følge oplysninger på DCE’s hjemmeside betragtes bestanden nemlig som svingende. 

Krikand nedlagt i december. Omkring 80 % af krikænderne nedlægges dog i september-oktober og resten (stort set) i november-december. KILDE: DCE

Den nordvesteuropæiske flywaybestand er senest – og i følge DCE’s oplysninger – opgjort til 500.000 fugle (Nagy m.fl. 2015).

Derfor er det opsigtvækkende, at der i de foregående jagtsæsoner – med forrige sæson som undtagelse – er nedlagt omkring 100.000 fugle. 

Det danske udbytte af krikænder fordeler sig i de seneste år især på områder i Vestjylland, på Nordfyn, Langeland, Vest- og Sydsjælland samt Møn.


Annonce: 

Du har helt sikkert allerede gjort dig overvejelser omkring din pensionstilværelse, og sparet op til denne i mange år. Men er du mon nok forberedt? Download denne guide, og tag de første skridt mod den pensionstilværelse du ønsker dig.

Bliv bl.a. klogere på disse emner:

  • Skal du skrive testamente?
  • Skal du overveje at flytte?
  • Skal du egentlig gå på fuldtidspension?

Download guiden her og få løbende indsigter!

 Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at man får den investerede kapital tilbage.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »