Er der behov for at uddanne jægerne og i givet fald hvem skal uddanne dem? Spørgeundersøgelse og offenligt udbud på trapperne

Af Miljøstyrelsen 

Der dumper et brev i e-boksen til 167.000 jægere i denne uge. Miljøstyrelsen spørger jægerne om deres ønsker til uddannelse og formidling som input til et kommende udbud.

Miljøstyrelsen understøtter formidling og uddannelse til de danske jægere og naturforvaltere.

Det er afgørende, at der løbende leveres målrettet information om sikkerhed ved jagtudøvelse, love og regler, aktiv vildtforvaltning, m.v. samt mulighed for videreuddannelse inden for en række prioriterede områder.

“Vi synes, det er oplagt at spørge jægerne selv om deres ønsker til uddannelse og information,”

siger funktionsleder Jens Østergård fra Miljøstyrelsen.

Med afsæt i spørgeskemaundersøgelsen er det Miljøstyrelsens håb, at både information og tilbud om uddannelse til jægerne bedre kan målrettes de forskellige behov, og det kan for eksempel ske via målgrupper:

“Vi ved, at jægerne ikke udgør en homogen gruppe. Vi håber, at resultatet af undersøgelsen kan bidrage til målrettet at ramme den enkelte jægers behov for information og uddannelse,” siger Jens Østergaard. 

Uddannelse af jægerne

Er der behov for at efteruddanne jægerne og hvem skal i givet fald stå for efteruddannelsen? Skal det som nu være interesse-organisationen Danmarks Jægerforbund eller vil f.eks. en uvildig uddannelses-institutionen løbe med udbuddet? Det vil fremtiden vise ligesom det efter gennemført og igangsat spørgeundersøgelse vil stå mere klart om der efterspørges mere uddannelse og om f.eks. digitale uddannelser, som allerede anvendes andre steder, vil blive en mulighed for de jægere, der måtte ønske mere efteruddannelse. 

Undersøgelsen gennemføres af konsulentvirksomheden Seismonaut for Miljøstyrelsen. Spørgeskemaet sendes via e-boks til 167.000 jægere i Danmark, og jo flere der svarer, desto bedre bliver styrelsens muligheder for at målrette tilbuddene. Det er muligt at besvare undersøgelsen frem til den 17.november, og deltagelsen er anonym.

Undersøgelsen indeholder også mulighed for at vurdere Miljøstyrelsens formidling på hjemmesiden samt selvbetjeningsløsningen “www.jagttegn.dk” 

Det er Danmarks Jægerforbund, der p.t. varetager en meget væsentlig del af formidlingen og de uddannelsesaktiviteter, der tilbydes jægerne. Et samarbejde som Miljøstyrelsen har været tilfreds med, men som nu skal i offentligt udbud.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »