Hvem kan på lovlig vis sætte sig i besiddelse af forendt/dødfundet vildt? Det er et spørgsmål, som oftes stilles

Af Peter Thisted

Dette spørgsmålet stiller uheldige bilister ofte sig selv, hvis de har påkørt vildt, som forender i vejkanten eller på en tilstødende mark.

Som kompensation for materiel skade på bilen, opfatter nogle bilister det som værende rimeligt, at de for eksempel tager et stykke trafikdræbt råvildt med hjem i bagagerummet med henblik på at lade det indgå i husholdningen.

Retten til at sætte sig i besiddelse af forendt vildt tilkommer imidlertid grundejeren som en del af ejendomsretten, der indbefatter jagtretten.

Hvis jagtretten er udlejet, tilkommer retten til at sætte sig i besiddelse af dødfundet vildt den pågældende jagtlejer, medmindre selvfølgelig, at andet er aftalt.

Ingen ejer vildtet, der lever på den frie vildtbane

Jagtretten består i, at retten til at efterstræbe vildtet ved at forfølge, opsøge, nedlægge og efterfølgende sætte sig i besiddelse af det vildt, der anskydes eller falder/forender på den pågældende ejendom, hvor jagtret haves.

Ejendomsretten til vildt opstår først, når vildtet af den jagtberettigede er taget i besiddelse/samlet op.

Dette betyder, at uretmæssig opsamling af vildt, d.v.s. opsamling af vildt af en person, der ikke er jagtberettigede det pågældende sted, juridisk set er at sidestille med ulovlig omgang med hittegods.

Sætter man sig uberettiget i besiddelse af vildt fra vildtkrogen på den jagtberettigedes jagthytte, foreligger der imidlertid tyveri, da vildtet i det nævnte tilfælde allerede er taget i besiddelse af den jagtberettigede, hvorved der er opstået ejendomsret til det nedlagte vildt.

Det er kun den, der har jagtretten det sted, hvor vildtet ligger forendt, der lovligt kan sætte sig i besiddelse af vildtet.

Hvis et stykke hjortevildt trafikdræbes og forender på en kommunal vej, tilhører retten til lovligt at tage det pågældende vildt i besiddelse kun kommunen, medmindre andet er aftalt, for eksempel med et tilstødende statsskovdistrikt eller med Falck.

Hvis vildtet derimod forender på en tilgrænsende privat ejendom, tilkommer retten den jagtberettigede d.v.s. grundejeren, hvis jagtretten ikke er lejet ud.

Hvem skal man kontakte, hvis man finder et truet og sjældent dyr, som er dødt?

Man skal ikke kontakte nogen, men man kan kontakte DCE, Aarhus Universitet som står for den danske rødliste.

Er der tale om en fugl eller pattedyr, kan man også sende dyret til undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet. Man kan se mere om, hvordan man indsender vildt til undersøgelse på vildtsundhed.dk  

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »