Hundredevis af hvepsevåger vinkede farvel til den skandinaviske sommer, da Fugleværnsfonden og DOF sendte rovfuglen, der lever af bier, hvepse og deres larver, godt afsted på Hvepsevågens Dag i weekenden

Af Jan Skriver, dof.dkfacebook sharing button

Efter dage med regn kom opklaringen med høj himmel og god sigtbarhed, og så kan det nok være, at de trækkende hvepsevåger tog højde, så de fra hjørnet af Lolland kunne se Tyskland mod syd, inden de fløj ud over havet.

Trækket gik højt og humøret var i top, da Fugleværnsfonden og Dansk Ornitologisk Forening (DOF) holdt Hvepsevågens Dag på kalenderårets næstsidste sommerdag.

– Vejret var ideelt, og hvepsevågerne kom i en lind strøm fra morgenstunden. I løbet af dagen talte vi 631 hvepsevåger, som fløj mod syd via Hyllekrog-tangen, der er et af Danmarks bedste træksteder om efteråret, siger Allan Gudio Nielsen, der er naturvejleder i Fugleværnsfonden og primus motor i Hvepsevågens Dag ved Saksfjed-Hyllekrog Fuglereservat.

Magre tider for insektædere

Det var 20. år i træk, at Hvepsevågens Dag blev sendt på vingerne, og et halvt hundrede fugleinteresserede var mødt op for at opleve trækket over Hyllekrog.

– Vi så også vandrefalk, lærkefalk, aftenfalk og hele 10 fiskeørne. Desuden holdt en vendehals til tæt på vores observationspost, fortæller Allan Gudio Nielsen, der må konstatere, at hvepsevågernes antal er dalet de senere år.

– Tidligere blev der på de helt gode trækdage talt op imod 3.000 hvepsevåger over Hyllekrog-Saksfjed. Og for nogle år siden satte Hvepsevågens Dag rekord med 1.800 af de smukke rovfugle. Men hvepsevågen er i tilbagegang som ynglefugl i de fleste lande, og det resulterer selvsagt i færre fugle på trækket, siger naturvejlederen.

Rovfugle på langfart efter føde

Hvepsevågens sensommertræk er en østdansk foreteelse, for de bredvingede rovfugle, der benytter sig af energibesparende termik, opadstigende luftstrømme, trækker primært sydpå fra Skandinavien med afsæt fra Falsterbo, Sveriges sydvestlige spids.

De svenske fugle ”rammer” derefter Danmarks østlige kyster, og bruger kort efter sydvendte landskabelige hjørner som springbræt på deres videre færd over havet.

Sydøstsjælland, Stevns, Gedser og navnlig Fugleværnsfondens naturreservat Hyllekrog er ekstraordinært gavmilde lokaliteter, hvis man vil se hvepsevåger på træk omkring månedsskiftet august-september og frem til oktober.

FAKTA OM HVEPSEVÅGEN