En Facebook undersøgelse foretaget blandt danske bukkejægere viser, at hver tredje buk i første halvdel af sæsonen blev nedlagt den allerførste dag i sæsonen

Af Redaktionen, 2014

Per Storm fra Randers har iværksat en undersøgelse på Facebook. 670 jægere har deltaget i undersøgelsen, der viser, at over halvdelen (52%) af de indberettede bukke i perioden 16. maj-16. juni 2014 faldt i den allerførste uge.

Især den første dag i den nye sæson blev i bogstaveligste forstand åbnet med et brag. Ikke færre end 188 ud af i de i alt 627 indberettede bukke faldt fredag d. 16. maj.

Det svarer til, at hver tredje buk i undersøgelsen blev skudt den første dag i den nye sæson, som i år var sammenfaldende med Store Bededag.

Den følgende dag i sæsonen 2014 blev der nedlagt 77 råbukke svarende til 12,3%, mens der søndag den 18. maj blev skudt 63, hvilket udgør 10% af de indberettede bukke i undersøgelsen.

Mandag d. 19.5 var antallet af nedlagte bukke faldet markant set i forhold til de første tre dage. Kun 23 bukke blev der nedlagt. Det svarer til 3,7%

Herefter flader kurven atter lidt ud. De følgende dage i den første uge tegner sig for mellem 3,7 og 2,1% af det samlede udbytte i undersøgelsesperioden.

– Ikke overraskende skydes der flest bukke i weekenderne, konkluderer Per Storm, som bemærker, at hver fjerde i undersøgelsen endnu ikke har nedlagt buk i sæsonen 2014.

Der knytter sig naturligvis statistisk usikkerhed til undersøgelsen al den stund, at den næppe kan siges at være repræsentativ for samtlige danske jægere. Alligevel er den interessant, da den bl.a. understøtter antagelsen om, at den første og sidste uge i bukkejagten er de mest givtige. Om det så hænger sammen med jægernes eller råvildtets aktivitetsniveau viser undersøgelsen ikke noget om.

Uanset bliver det spændende at se den samlede fordeling af nedlagte bukke i hele sæsonen 2014, når Per Storm lukker sin undersøgelse efter den 15. juli 2014.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »