Hvid stork er kendt af alle danskere, og fuglen er da heller ikke til at tage fejl af, med sit umiskendelige udseende

Af Redaktionen

Den hvide stork er i manges bevidsthed noget af det mest danske, de kan komme i tanke om. Dette til trods for, at arten gennem det sidste århundrede er gået massivt tilbage her i landet.

Omkring år 1900 var der omkring 4.000 par af hvid stork (Ciconia ciconia)  i Danmark, men arten var allerede på det tidspunkt i tilbagegang.

I starten af 1970’erne var der således kun cirka 50 par tilbage og siden 2011 ynglede ingen storke i Danmark med undtagelse af i 2004, hvor der blev registreret to ynglende par. Siden er det dog atter gået lidt fremad med ynglepar hvert år.

Hvid stork overvintrer i Afrika.

Storkens levevis

Med sit lange røde næb og ben, kan storken næppe forveksles med nogen anden fugl – og heller ikke i størrelsen, hvor den overhaler fiskehejren.

Hvid stork stiller ikke de store krav til redeplaceringen.

Arten er i høj grad tilknyttet menneskeboliger, og reden kan både placeres på huse, skorstene og til formålet opsatte platforme.

Hvid stork

Ud over padder har storken også mus på menukortet.

Den hvide stork er meget afhængig af, at der i nærheden af reden er store svampede enge, vandhuller og lavvandede vådområder, hvor den kan fange padder, fisk og store insekter.

Små gnavere og fugleunger udgør således også en del af fødegrundlaget for den hvide stork.

Når den hvide stork flyver, svæveflyver den meget på opadgående varme vinde. Da disse vinde kun dannes over land, flyver storken mest muligt over land og flyver kun ganske korte strækninger over vand.

Hvad kan hjælpe den hvide stork?

Forekomsten af vådområder i nærheden af reden er altafgørende for, om et område er egnet som levested for hvid stork. Det vil derfor hjælpe hvid stork, at tidligere vådområder genoprettes.

Eventuelt kan der i inddæmmede områder genskabes et højere vandniveau.

Kilde: Miljøstyrelsen

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »