Jagttid: 01.10.-31.01.

Danmark er træk- og overvintringsområde for tusindvis af hvinænder.

De fleste fugle ankommer i november, og i januar-februar kan bestanden være på omkring 50.000 individer.

I marts-april forlader fuglene igen landet for at flyve til ynglestederne i bl.a. Finland og Nordrusland. Limfjorden, det sydlige Kattegat og det Sydfynske Øhav er blandt de vigtigste overvintringslokaliteter.

I 1972 begyndte hvinand at yngle i Danmark, og bestanden er nu på omkring 60 par.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »