Der er næsten blevet tradition for, at der falder gode nyheder af til de danske jægere i dagene omkring jul. “Ministerens store julegave fra 2014” er nok den, som huskes bedst … men hvor er jægernes julegave 2018 blevet af ?

Af Redaktionen

I de sidste år har men op jul kunne læse om meget positive nyheder for de danske jægere.

Bedst huskes nok Miljøministerens store julegave til de danske jægere fra 2014, hvor daværende minister på området varslede guld og grønne statsskove for flest mulige danske jægere.

Men også i 2015, var der godt at berette i dagene op til jul.

Nordjyderne kunne endelig med vildtbiolog Egon Bennetsen i spidsen ånde lettet op. Den hjortejagtsmodel, der efter alt at dømme har virket tilfredstillende for såvel hjortevildt som jægere nord for Limfjorden, var reddet. Den fremførte kritik var taget til efterretning.

I 2016 fik flertallet af de danske jægere en af de helt store julegaver.

” En sejr for folkestyret og alle danske jægere. Så vidt vil vi tolke den nye indstilling, der i dag er udgået fra Esben Lunde Larsen …” kunne man læse på Netnatur.dk, da det stod klart at de danske jagttraditioner leverede videre med jagttider, som det der også fremover skulle regulere jagten. Planer om arealbegræsninger m.m. ble underkendt af landet sidden minister.

Endelig kunne man i 2017 – få dage før jul – læse, at de danske fjorde efter meget at dømme kviterede for de mange tiltag, der over de sendte år er gjort for at forbedre vandmiljøet og betingelserne for fuglelivet i de danske fjorde.

” De højeste antal svømmeænder i Ringkøbing Fjord siden 2. verdenskrig”,

lød det fra DCE, der berettede om lignende tendenser i en lang række andre fjordområder. Vandkvaliteten var forbedret og fuglene kvitterede for indsatsen.

Julen 2018

Men hvor er den glade og gode jæger-jule-gave anno 2018 blevet af ?

Nogle vil måske lidt provokernede hævde, det er oplysningen om, at der trods massiv forfølgelse af de danske vildsvin endnu er cirka 100 frie svin tilbage i den sydvestjyske natur. Den både nat- og dagaktive reguleringskampagne kan “kun” notere sig for 46 nedlagte vildsvin nord for landegrænsen.

Men den information er næppe en gave, der kan glæde hele jægerfolket. Mange ser med bekymring på den forholdsvis nye, danske vildsvinebestand, da den kan medvirke til at sprede afrikansk svinepest, hvis og såfremt den smitsomme sygdom kommer til landet.

Men nyheden om de 100 overlevende vildsvin, er faktisk det tætteste vi kommer en julegave i år – bort set fra, at det naturligvis er en gave at leve som dansk jæger i de måske bedste tider nogensinde.

Mulighederne har – trods nedgang i bestand af hare og agerhøns – næppe været bedre. Og med vækst i antallet af en række populære vildtarter fra kronvildt til grågæs … til ringduer og svømmeænder i de danske fjordområder, er det vanskeligt at bevare en begrundet pessimisme. Også selv om tristhed kan være konsekvensen af de korte decemberdage og julemånedens få lyse timer.

Julehjælp fra jægerne

Når de mange muligheder for danske jagtoplevelser sammenholdes med, at mange har forbedret overskud i privatøkonomien – f.eks. til en jagtrejse eller to, – er det også spørgsmålet, om ikke julen 2018 i stedet bør bruges på at gi snarre end på at modtage.

Jægernes julehjælp gør stadig en stor og ikke egennyttig indsat for at fordbrede julen for de mange, der ikke har samme muligheder som de fleste og Folkekirkens Nødhjælp samler ind til langsigtet hjælp i Afrika, hvor en ged eller en flok æglæggende høns kan være begyndelsen til en ny og mere bæredygtig fremtid for en afrikansk familie. Endelig er også Jægere mod cancer et oplagt sted at donere noget af sit overskud. Dermed kan man støtte foreningen i dens arbejde for, at der fremover vil blive færre, der går julen i møde med den grusomme sygdom inde på livet.

På vegne af vores lille Netnatur-gruppe ønskes alle en glædelig jul

Michael Sand, Netnatur.dk

 

Herunder kan man læse om de julegaver, som tilgik den danske jægerstand i hhv. 2014, 2016 og 2017

Den 23. december 2014

Nu er det jo først og fremmest tanken, der tæller, og eftetiden vil nok stadig uddele ros for ministerens gode intentioner.

Men … selv om der i dag udbydes flere dagjagter på statens arealer end tidligere, er det næppe “fleste mulige”, der ligger bag principperne i statens jagtudlejnings-politik.

Prisen for få timers jagt beløber sig stadig til flere tusinde kroner … Og danske jægere er stadig i særklasse den naturbruger-gruppe, der betaler mest for at anvende de arealer, som de er medejere af. Også selv om de ofte udfører en samfundsopgave og hjælper til med at regulere de store bestanden af hjortevildt.

KLIK og læs Miljøministerens store julegave til de danske jægere

 

d. 24. december 2015 stod det klart, at den fremførte kritik af bl.a. vildtbiolog Egon Bennetsen var taget til efterretnng.

Den såkaldte nordjyske model var reddet og jægerne nord for Limfjorden kunne efter meget at dømme fastholde principperne i den jagttid, der har fungeret tilfredsstillende for området i årtier.

Desuden slap også de de nordjyske jægere for SMS-kontrol, arealbegrænsing og deltagelse i såkaldte frivillige tvangslaug.

KLIK og løs: Nordjysk hjortejagtmodel overlever 

20. december 2016

En sejr for folkestyret og alle danske jægere. Så vidt vil vi tolke den nye indstilling, der i dag er udgået fra Esben Lunde Larsen …

KLIK og læs 

Hjorteplanen er faldet – folkestyret har sejret

Hjorteplanen er faldet – folkestyret har sejret

 

… der er f.eks. set de højeste antal svømmeænder i Ringkøbing Fjord siden 2. verdenskrig. Denne og mange andre glade nyhed fra de danske fjordområder kunne man læse få dage før jul i 2017

KLIK og læs Ænder, gæs og svaner boomer i vigtige fjordområder

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »