For første gang nogensinde kan Miljøstyrelsen give et samlet overblik over beliggenheden og tilstanden af de særlige naturmæssige værdier i de offentlige skove

Af Miljøstyrelsen

Naturen i skovene er en vigtig del af biodiversiteten i Danmark, fordi skovene er levested for mange dyr og planter. Nogle skovområder er naturmæssigt mere værdifulde end andre, fordi de rummer flere og bedre levesteder. Derfor har Miljøstyrelsen kortlagt ”naturmæssigt særlig værdifuld skov” på Naturstyrelsens arealer i 2016 og i de øvrige offentlige skove ejet af staten, regionerne og kommunerne i 2017.

Naturmæssigt særlig værdifuld skov, også kaldet § 25-skov, indeholder naturværdier, der rækker ud over det gennemsnitlige og almindelige. Det er skov, som har særlig stor betydning for at bevare biologisk mangfoldighed. Kortlægningen skal give et overblik, som kan bruges til at målrette og prioritere biodiversitetsindsatsen i de offentlige skove.

I 2017 er der gennemgået 20.300 hektar skov på luftfoto, hvor de 6.700 hektar er besigtiget i felten. Heraf er ca. 2000 hektar kortlagt som § 25-skov fordelt på 765 lokaliteter. I 64 kommuner er der kortlagt særlig værdifuld skov på øvrige offentlige arealer, hvor Aarhus Kommune står for den største andel med 336 hektar efterfulgt af Odense og Middelfart med henholdsvis 190 og 100 hektar.

Skovarealet i Danmark udgør ca. 625.000 hektar. Heraf er omtrent 76 procent privatejet, og ca. 24 procent, svarende til cirka 150.000 hektar, er offentlige skovarealer.

I de offentlige skove er der kortlagt knap 6.200 hektar § 25-skov fordelt på knap 3.000 steder.

Kortlægningen er en del af regeringens naturpakke fra 2016.

Se rapporten her

Se GIS kortet her


FØLG NETNATUR.DK PÅ FACEBOOK

Gå ind på Netnatur’s facebook side, tryk på knappen “Følger” og marker punktet “Se først”.
Så sikrer du dig, at du får alle nyheder.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »