Aldersbedømmelse af nedlagte snepper var blot et af mange emner, der blev gennemgået på danske sneppeentusiasters andet møde på DMU.

Hvordan aldersbestemmer man egentlig en skovsneppe? Joo … er det ikke noget med et en tværgående stribe på vingedækfjerene? Er der sådan en, er fuglen gammel. Ellers er den ung. Men hvad bruger man så den viden til? Joo … er det ikke noget med at få et indtryk af ynglesuccesen? Er der mange unger i udbyttet, har succesen været stor. Og så kan man se. Hvordan udbyttet fordeler sig hen over sæsonen.

Alt dette var temaer på det 2. møde for danske sneppeentusiaster, der blev holdt hos DMU på Kalø den 28. februar 2009. Det første blev holdt sidste år på Hovborg Kro, og fremmødet viser, at der er meget stor interesse for skovsneppe i Danmark. Ikke mindst er der interesse for at vide mere om snepperne både her i landet og på trækruteniveau, hvad enten det er den helt konkrete aldersbedømmelse, eller det er perspektiverne i EU’s forslag til forvaltningsplan, der giver en række ideer til ændret jagtforvaltning, herunder bl.a. fastsættelse af ”bag limits”.

De to biologer, Thomas Kjær Christensen fra DMU og Niels Kanstrup fra Dansk Jagtakademi, bidrog med detaljer om både biologi og forvaltning. Og konklusionen var ret klar: Det kan lade sig gøre for almindelige mennesker at aldersbestemme en skovsneppe. Og der er behov for at se arten i trækruteperspektiv og være opmærksom på, hvad de finder på i Bruxelles.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...