Hvor vil der være flest ulve, hvis ulven uden regulering genetablerede sig i Sverige? Undersøgelse klar med prognose

Af Redaktionen

Hvor vil der være fleste ulve, hvis ulven uden regulering fik lov til at genetablere sig i hele Sverige?

Det kommer en undersøgelse fra Skandulv med et vurdering af. 

Undersøgelsen viser, at tætheden af ​​ulve formentlig ville være højest i det sydlige Sverige.

Årsagen bunder i, at der ifølge forskerne er flere byttedyr til ulvene i denne dele af Sverige. Her optræder både elg, kronvildt, dåvildt og vildsvin, som hører til ulvens primære byttedyr. 

Til sammenligning ville ulvebestanden i Mellemsverige være to til tre gange mindre. Her findes der kun elg og kronvildt og bestandtætheden er grundet ringere fødegrundlag og klima med sne og frost ikke så gunstige for en tæt bestand af hjortevildt, som den, der opleves længere mod syd. 

Samme undersøgelse slår fast, at bestanden af kronvildt, dåvildt og vildsvin næppe vil blive påvirket af en ulvebestand.

Dette begrundes med, at der allerede er meget tætte bestande af de nævnte arter i store dele af det sydlige Sverige.

Kort om Skandulv

Skandulv har til formål at give prognoser for, hvordan dyrelivet ændrer sig, når ulven vender tilbage og undersøgelsen skal ikke ses som en konklusion.

Udgangspunktet for undersøgelsen bygger på data fra det centrale Sverige og Polen, hvor der i dag er ulve og information om ulvens valg af bytte og hvor mange byttedyr, der nedlægges pr. ulv. 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »