Går du med tanker om at blive optaget i schweiss-registret, så kan du her læse nærmere om, hvad der kræves af både dig og din hund

Af Naturstyrelsen

Nye hundeførere optages i Schweiss-registret i henhold til Naturstyrelsens Proces i forbindelse med optagelse af nye hundeførere (pdf). Rekruttering af nye schweisshundeførere skal understøtte og videreudbygge Schweiss-registrets eftersøgningskapacitet.

Krav til ansøgeren

Det er en betingelse for at kunne søge optagelse i registret,

  • at føreren er i besiddelse af gyldigt jagttegn med påtegning til riffeljagt,
  • at føreren har gyldigt kørekort til personbil,
  • at ekvipagen, senest året før ansøgning indsendes, har opnået 1. præmie på en adgangsgivende sporprøve (minimum 400 meter/20 timers). Ekvipagen skal altså for at søge optagelse i 2018, have opnået 1. præmie enten i 2017 eller 2018.

Naturstyrelsen tillægger det endvidere afgørende betydning, at de nye hundeførere kan være med til kollegialt at styrke det eksisterende, lokale team af hundeførere. Ansøgeren skal således være i stand til at fungere som et loyalt og troværdigt teammedlem.

Den enkelte ansøger vurderes også i forhold til behovet for schweisshundeførere i det specifikke lokalområde.

I 2018 angiver Sekretariatet ikke kommuner med særligt stort behov for nye hundeførere. Dette skyldes, at erfaringen er, at interesserede ekvipager søger om optagelse uanset, om der er behov i et område eller ej. Desuden tager det lang tid at træne en hund og få erfaring, så i de fleste tilfælde vil det være et længere forløb, at gøre sig klar til ansøgning om optagelse i Schweiss-registret.

Vi vil derfor opfordre dig, der er interesseret i at blive optaget i Schweiss-registret, til at tage kontakt til koordinatoren i dit område og til de lokale hundeførere i dit nærområde. Dette giver dig mulighed for at få en bedre forståelse for, hvad det vil sige at være legitimeret schweisshundefører, og det vil lægge kimen til et samarbejde i området.

Du er også altid velkommen til at kontakte Schweiss-sekretariatet.

Ansøgning

Der optages kun nye hundeførere én gang årligt. Ønsker du at søge ind, skal du således downloade ansøgningsskemaet via nedenstående links:

Ansøgningsskema som word-formular (skema udfyldes på PC)

Ansøgningsskema som pdf (skeman printes og udfyldes i hånden)

Det udfyldte og underskrevne skema indsendes til Schweiss-sekretariatet med Digital Post via borger.dk til Naturstyrelsen, per mail til schweiss@nst.dk, eller med post til:

Schweiss-sekretariatet, Aalholtvej 1, 6840 Oksbøl

Endvidere bedes fremsendt:

  • Kopi af bevis for bestået sporprøve, evt. indscannet i forlængelse af ansøgning.
  • Et digitalt portrætfoto i højformat, rimelig kvalitet.
Ansøgningsfristen i år er onsdag den 6. juni 2018.

Hvordan bliver man schweiss-hundefører?

Som minimum skal din hund have opnået en 1. præmie på en adgangsgivende sporprøve (minimum 400 meter/20 timer.

Udvælgelse af ekvipager til kvalifikationstest

På baggrund af en vurdering af de enkelte ekvipager og det aktuelle behov for nye schweisshundeførere udvælges, efter ansøgningsfristens udløb, blandt årets ansøgere de egnede ekvipager, som Naturstyrelsen ønsker en konkret vurdering af.

Denne udvælgelse foregår i samråd med Schweiss-registrets koordinatorer og Schweissudvalget på et koordinatormøde i slutningen af august.

Ansøgere, som Naturstyrelsen ønsker at se til en kvalifikationstest, indkaldes umiddelbart efter dette møde. De ansøgere, der ikke indkaldes til kvalifikationstest, meddeles afslag efter mødet.

Kvalifikationstest tjener det formål at vurdere ekvipagens samlede evne til at kunne løse en udfordrende eftersøgning på en kvalificeret og troværdig måde. Læs mere om kvalifikationstesten og krav ved at downloade:

Kvalifikationstest forventes afholdt i slutningen af august og starten af september.

Meddelelse om optag eller afslag

På baggrund af resultater fra disse kvalifikationstest træffer Naturstyrelsen, efter drøftelse med Schweissudvalget i midten af september, afgørelse om hvilke ekvipager, der tilbydes påbegyndelse af et to-årigt uddannelsesforløb.

Naturstyrelsen giver ansøgerne skriftlig meddelelse om afgørelsen, inkl. bedømmelsen fra kvalifikationstesten. Afgørelse kan ikke ankes.

“… i den to-årige uddannelsesperiode gælder dog særlige betingelser for en ny hundefører.”

Påbegyndelse af den to-årige uddannelse og uddannelsesforløb

Uddannelsesforløbet indledes med et obligatorisk to-dags kursus i slutningen af september/starten af oktober, og såfremt dette gennemføres tilfredsstillende, optages man som legitimeret schweisshundefører i Schweiss-registret. Herefter kastes man ud i arbejdet som schweisshundefører – der gælder dog i den to-årige uddannelsesperiode særlige betingelser for en ny hundefører.

I marts 2019, et halvt år efter optagelse, indkaldes de nye hundeførere til et obligatorisk ét-dags kursus, hvor den første tid i registret evalueres, bl.a. ved en personlig samtale med Schweiss-sekretariatet.

Som ny hundefører under uddannelse skal man i løbet af sit to-årige uddannelsesforløb endvidere deltage i mindst ét efteruddannelseskursus for legitimerede hundeførere, ét stormøde for legitimerede hundeførere samt ét lokalmøde.

Der gøres opmærksom på, at man kun gennemfører ovennævnte uddannelsesforløb, såfremt man kan udfylde rollen som legitimeret hundefører. Hvis det undervejs vurderes, at man ikke er egnet, vil man blive stoppet i forløbet; ligesom man naturligvis undervejs selv kan vælge at stoppe, hvis arbejdet i Registret ikke er, hvad man forventede.