Ofte virker medlemsforeningernes forsikring kun som supplement til den almindelige ansvarsforsikring, som allerede dækker på f.eks. skydebaner, hvor den forsikring, der er knyttet til jagttegnet, ikke er dækkende

Af Redaktionen

Hvordan er det med forsikringsforholdene, hvis man ikke er medlem af en jagtforening? Det spørgsmål er rejst flere gange i den seneste tid, hvor utilfredshed med Danmarks Jægerforbund har fået et ikke ubetydeligt antal til at overveje deres fortsatte medlemskab.

Vi har ført spørgsmålet videre til forsikringsbranchen, som overordnet set maner til ro og besindighed. Med et gyldigt jagttegn og en tilknyttet, privat ansvarsforsikring er man dækket ind. Også når man er på skydebanen etc.

“Har man en ansvarsforsikring, hvad langt de fleste danskere har, er man dækket ind under uheld, som man påfører andre på f.eks. skydebaner, markprøver og andre jagtrelaterede aktiviteter, der ikke direkte er dækket af den forsikring, der følger med, når man indløser sit jagttegn. Denne forsikring dækker kun under jagt. Ikke under f.eks. skydebanebesøg, markprøver, ophold i bil eller hjem etc.” lyder svaret på det spørgsmål som flere har rejst. Ikke kun overfor Netnatur redaktionen men også på diverse sociale medier.

– Overordnet er man omfattet af jagttegnsforsikringen under ulykker som sker under tilstræbelse af vildt. Men det kræver naturligvis, at man har et gyldigt jagttegn. Det siger Morten Nielsen, som udover at være jæger, med særlig interesse i jægernes forsikringsforhold, er eksamineret assurandør hos forsikringsselskabet Tryg. Skader forvoldt under f.eks indskynding af riffel, markprøver, lerdueskydning samt transport til og fra jagt er f.eks. ikke omfattet af Jagttegnsforsikringen.

Men selv om den danske jagttegnsforsikring ikke dækker alle skader opstået under aktiviteter relateret til jagt, er man meget sjældent uden dækning, hvis man påfører andre skade.

Skader, der falder udenfor kravene til jagttegnforsikringens dækning, kan være omfattet af andre forsikringer. F.eks. kan det oplyses, at ens egen indboforsikring (som de fleste danskere har) indeholder en privat ansvarsforsikring, som udbetaler erstatning til skadelidte, hvis man er ansvarlig for skaden. Det vil sige, at man på en måde har handlet uagtsom i situationen.

Der er ikke mange begrænsninger i en privat ansvarsforsikring, men f.eks. skader, der skyldes selvforskyldt beruselse eller skader, som er forvoldt med forsæt, er undtaget af forsikringsdækningen, forklarer Morten Nielsen, der understreger, at der set ud fra et forsikringsmæssigt forhold ikke er nødvendigt at være medlem af f.eks. Danmarks Jægerforbund for at deltage på diverse skydearrangementer. Har man en ansvarsforsikring, vil man være dækket ind, hvis uheldet er ude. Her er man næppe bedre stillet, hvis man er medlem af Danmarks Jægerforbund.

Hvis man er medlem af Danmarks Jægerforbund er man omfattet af en ansvarsforsikring. Men man skal dog være opmærksom på, at den virker som supplement til ens egen indboforsikring. Det vil sige, at denne ordning dækker, hvis den ansvarlige skadevolder ingen indboforsikring har SOM DÆKKER SKADEN. Forbundets forsikring dækker f.eks. under diverse aktiviteter i lokale jagtforeninger såsom flugtskydning, indskydning af riffel, jagtsti, markprøver mv. Men som nævnt, det gør den almindelige ansvarsforsikring også. Faktisk er der visse forbehold i forbundets forsikring, som ikke påpeges i almindelige ansvarsforsikringsforhold.

– På skydebaner er der visse begrænsninger i forbundets tilknyttede forsikring: Eksempelvis er det et krav, at skydebanen er godkendt, skydningen skal overvåges af uddannet instruktør (som i øvrigt skal være medlem af Jægerforbundet) og skydningen skal foregå i Jægerforbundet regi (jagtforening eller lign.). Disse begrænsninger findes ikke i en privat ansvarsforsikring, siger Morten Nielsen, som mener det kan være en god idé at gennemgå sine forsikringer mhp. supplerende dækning:

For at være bedst muligt stillet ved alle tænkelige skader kan det være en fordel at tjekke sine egne forsikringsforhold. Ofte kan der etableres specielle ordninger eller tillæg til indboforsikring via ens eget forsikringsselskab, som dækker uheldige skade på våben, kikkert mv. som kan skyldes hændelige uheld.

Med hensyn til skader på egen person vil en ulykkesforsikring være en god idé. Den udelukker ikke dækning fra eksempelvis jagtforsikringen eller anden ansvarsforsikring, slutter assurandør Morten Nielsen.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »