Jægere hører af og til om patroner, der af den ene eller anden årsag, har udviklet for højt tryk, men hvordan opdager man problemet?

Af Ib Nordentoft Andersen (arkiv)

Ved de alvorligste tilfælde af overtryk er der absolut ingen tvivl om problemet, da våbnet kan risikere at sprænges, med risiko for alvorlig personskade eller endnu værre døden til følge.

Når en så alvorlig ulykke sker, kan der være mange årsager,  såsom fremmedlegemer i løbet, fejl eller skade på våbnet eller det kan være forårsaget af fejl ved ammunitionen.

Ingen skade sket

I langt de fleste tilfælde af overtryk sker der ingen skade på hverken våben eller personer og for det meste opdager jægeren ikke, at der er noget galt. Men for mange vil den første indikation være besvær med at åbne bundstykket efter affyringen, et usædvanligt mundings brag eller en ekstra kraftig rekyl.

Hvis man omgående efter sådan en unormalitet undersøger hylsteret, og især fænghætten, vil der være en del tegn, der angiver problemets alvorlighed:

Hvordan opdages overtryk i patroner?

Her ses et par normale hylstre efter affyring, hvor fænghætten, bortset fra aftrykket af slagstiften, stadig har sin oprindelige form med rundede kanter og en slags rille med mellemrum til selve hylsteret. Her er der altså ingen problem og trykket har været normalt.

flattened

Her er derimod tydelige tegn på for kraftigt kammertryk under affyringen. Fænghætten er rykket bagud mod bundstykket, og så kraftigt fladet ud, at rillen mellem fænghætte og hylster nærmest er forsvundet.

Vulkankrater

I ovenstående foto ses desuden, at der er opstået en forhøjelse omkring mærket fra slagstiften. Det kan nærmest sammenlignes med kanten på et vulkankrater.

Et hylster med dette udseende bør indebære omgående ophør af skydning med det pågældende ammunitions-lot, indtil årsagen er fundet.

barnestip01

Her er det gået helt galt! Fænghætten er revet helt ud af lommen og gastrykket er gået bagud mod skytten med risiko for skade. Gasserne har tydeligvis farvet hele patronbunden og der er hak og mærker som resultat af hylsterets hårde pres mod bundstykket. 

Hvis nogle af disse tegn på overtryk observeres, bør skydningen øjeblikkeligt indstilles og fejlen findes.

En bøssemager bør kontaktes og han vil så kunne afgøre, om fejlen i det givne tilfælde stammede fra ammunitionen eller våbnet.


Ib Nordentoft Andersen var skribent på Netnatur indtil sin død i 2015. Vi har valgt at udgive flere artikler fra hans hånd, som vi stadigt finder aktuelle. Flere artikler har vi desuden samlet og udgivet som ebøger, der kan hentes gratis på saxo.dk

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »