Hvad sker der med elgjagten, når bestanden af ulv går op? Det har en gruppe forskere set nærmere på

KLIK og gå til SEKTION KUN OM ULV

Af Redaktionen

I etablerede ulverevirer nedlægger jægerne flere elge end ulvene gør, selv om de har elg på menuen året rundt.

Det oplyser Svenskjakt.se, der henviser til forskning udført af Sveriges lantbruksuniversitet och Høgskolan i Innlandet.

Undersøgelse viser, at jægernes jagt i etablerede ulverevirer udtager to til tre gange mere elg end ulvene gør.

Ulven tager i gennemsnit syv til otte procent af elgstammen, mens jægerne skyder mellem 15-19% af bestanden i gennemsnit.

Men til forklaringen hører, at jægerne også har ændret deres afskydning i de områder, hvor ulven menes at spile en væsentlig rolle for det samlede udtag. 

I begge lande har man lokalt nedsat kvoterne på elg for at reducere den samlede dødelighed. Jagttrykket er desuden flyttet fra voksne køer til kalve.

Ulv og elgjagt

Et mangeårigt forskerprojekt har forsøgt at kortlægge ulvens betydning for elgjagten i de områder, hvor ulvene har oprettet revirer. 

Undersøgelsen viser også, at jagtudbyttet inden for ulverevirerne svinger meget.

I områder, hvor ulvene opholder sig en stor del af tiden, nedlægger jægerne færre elge.

Faktisk skydes der helt op til 24% mere elg i de dele af ulverevirene, som har begrænset ulveaktivitet. 

Forskerne har også set på, om ulvens tilstedeværelse påvirker bidskader på skovens træer. Men her blev der ikke ikke konstateret nogen eller kun meget lidt påvirkning som konsekvens af ulvens tilstedeværelse. 

Årsagen til at ulvene ikke har ændret elgens fødesøgning mener forskerne skyldes, at der i de to undersøgte lande opretholdes et jagttryk på både byttedyr og rovdyr.

KLIK og gå til SEKTION KUN OM JAGT

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »