Antallet af nedlagte rådyr er faldende, men hvordan udviklet råvildtbestanden sig i dit område? Send svar og deltag i undersøgelse

Af Redaktionen

Den danske råvildtbestand viser stor tilbagegang vurderet ud fra det antal dyr, som jægerne indberetter til Vildtudbyttestatistikken.

Råvildtsyge, trafik, ændringer i landskabet og vækst i antallet af andre hjortevildtarter angives ofte som forklaring på årsagen.

I debatten om de mulige årsager og samspillet mellem forklaringerne er det også tydeligt, at der er forskellige oplevelser af bestandens udvikling. Der er meget stor lokal forskel …

Desuden fremføres det, at bestandudviklingen virker forstærkende på Vildtudbyttestatistikken. Navnlig en lokal bestand i nedgang menes at udløse adfærdsregulerende jagtadfærd, der betyder, at jægerne vælger at skyde en mindre “andel” af bestanden end de plejer.

Som det ses er der stadig uafklarede spørgsmål om udviklingen i vores råvildtbestand.

Vi vil vi dog gerne vide, hvordan vores læsere oplever situationen i det område, som de over de seneste år har betragtet som deres primære jagtområde for råvildt.

Har du lyst til at hjælpe melde afklaring kan du svare på spørgsmålene herunder.

Vi beder dig ganske enkelt vurdere bestandudviklingen i det område, som de finder mest vigtig for din jagt på råvildt i forår og efteråret.

Svar kan sendes via nedenstående …

Opret din egen spørgeundersøgelse til brugerfeedback

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »