I Danmark har vi regler for brug af racistiske udtalelser. Men vi har ingen lov der forbyder  faunaracisme og i ulvedebatten kalder man af og til hinanden hvad man har lyst til 

Kommentar af Netnatur.dk  

Den ulovligt nedlagte ulv er ikke en hybrid. Det blev den store nyhed i ugen, der gik frem mod den. 13 juli 2019.  

En undersøgelse har vist, at ulven er en ægte ulv uden indblanding af hundeblod. 

Undersøgelsen vil efter meget at dømme blive anvendt, når Landsretten om kort tid skal udmåle straffen for den ulovlige nedskydning.

KLIK og se udvalgte NYHYDER FRA UGEN DER GIK

24 timers forsinkelse 

Netnatur.dk kan ikke være først hver gang og vi bragte først dagen efter offentliggørelsen vores version af nyheden om den skuddræbte og nu undersøgte ulv. 

KLIK og læs: Skuddræbt ulv var ikke hybrid

Desværre var vores nyhed cirka 24 timer for sent – ifølge flere ulve-debattører.

Den forsinkede reaktion udløste kritik og enkelte gik til yderligheden og kaldte sitet for et ulvehade-medie. 

Fauna-racisme 

Vi har sagt det før, og vi gentager det igen: Dette er ikke alene forkert. Det er også stærkt krænkende. 

I Danmark har vi en racisme-paragraf, der udstikker rammer for hvad man kan tillade sig at sige og skrive om dem, der er anderledes end en selv. Dette kan man rent faktisk blive dømt for og i paragraffen skrives bl.a. følgende: 

” Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.”

Når det gælder vores forskellige syn på f.eks. ulveforvaltning og information om samme, er der dog åbenbart frit slag. Her er alt tilsyneladende tilladt. I hvertfald virker det til at være den gense holdning og begrebet faunaracisme findes næppe i den danske ordbog.  

Når vi omtaler andre – ikke mindst minoriteter – er vi meget beviste om ikke at ytre os på en måde, der kan virke krænkende. Men når “mit” natursyn skal stå over for “dit” er det så som så med de fine fornemmelser. Da bliver tonen til tider så krænkende, at det tangere en slags racisme: Altså at “mit” grundsyn på naturen er hævet over end “dit” tilsvarende.  

24 timers forsinkelse af en vigtig nyhed: Mere skal der åbenbart ikke til før Netnatur blev omtalt som et ulvehade-medie.

Hybrid-debatten har fået ny vind i sejlene efter afsløring af omfattende opdrætsprogram i Finland, hvor man ulovligt har krydset hunde med ulve. Undersøgelse viser dog, at de danske ulve efter alt at dømme er ægte ulve.

 

Ikke sarte 

Her på siden er vi ikke sarte. Og vi ligger ikke søvnløse over at enkelte skyder med skarpt og kammer over.

Formålet med denne kommentar er da heller ikke at understrege, at Netnatur naturligvis ikke hader ulve. Det har vi gjort så mange gange tidligere.  

Formålet er at mane til forsigtighed i debatten. 

Den retorik, der anvendes, oplever vi som STÆRKT skræmmende. 

Danmark er trods alt et land med stolte demokratiske traditioner og med  respekt for både flertal og – ikke mindst – mindretal. 

Og man bliver alså ikke ulvehader, fordi man interesserer sig for hybrider i den europæiske ulvebestand. Ej heller bliver man ulvehader, fordi man optager pressemeddelelser eller læserbreve, som ikke entydigt blæser i den samme retning.

Netnatur er åben for holdninger og alle er fortsat velkommen til at fremsende synspunkter til optagelse på sitet.

Går begge veje og dog

Naturligvis kan man hævde, at den ene side af debatten ikke har noget at lade den anden side høre af. Begge grupper skyder med skarpt og kammer fra tid til anden over. 

Alligevel har ulveforkæmperne et særligt ansvar.

Uanset hvad man mener om ulve, er der lokale mennekser som på et eller andet punkt risikerer at blive negativ berørt af den førte politik. 

Det kan være i forhold til deres husdyr eller det kan være i forhold til deres oplevelse af tryghed.

Om denne oplevelse er det man vil kalde rationel eller irrationel er egentlig ikke det væsentlige. Det er stadig deres oplevelse og den skal man respektere og tage udgangspunkt i. Ikke kun hvis man ønsker de lokale det godt, men også hvis man ønsker en fremtid for de danske ulve. 

Ingen ulve her

I den del af Jylland, hvor Netnatur holder til, er der vist ingen ulve. Hvor stor betydning skal man da tillægge vores synspunkt, når alt kommer til alt.  Derfor anstrenger vi os for ikke at give udtryk for hverken det eller det andet, når det gælder ulve i Danmark. 

Og dermed er vi fremme ved sagens kerne. Den lokale respekt og forståelse. 

Faktisk er det lokal forståelse, som stort set al moderne vildt- og naturbevarelse bygger på.

Såfremt man ikke formår at involvere lokalbefolkningen i vildt- og naturbevarelsen, ser det sort ud. Det gælder uanset om man snakker elefanter i Botswana, løver i Tanzania eller ulve i Danmark etc .

If it Pays, it Stays.  

En praktiske tilgang til forvaltningen har vist sig at fungere, hvor sammenstød mellem mennesker og vilde dyr er langt mere omfattende end de sammenstød vi har med de danske ulve, der vel stadig kan tælles på to hænder. 

Men hvor man i Afrika i stigende grad har indset, at man må tage udgangpunkt i de lokale interesser, ser det på nogle områder anderledes ud i Danmark. 

Nogle ulveforkæmpere mener åbenbart, at vejen frem mod en bæredygtig ulveforvaltning er at tromle dem som stiller spørgsmålstegn og udtrykker skepsis. 

Og hvis 24 timers forsinkelse af en vigtig ulve-nyhed er tilstrækkelig til at trække ulvehader-kortet, ser det lidt dystert ud. Ikke kun for debatten, men også for de ulve, der beslutter sig for at etablere sig i den danske natur.  

En ulv er allerede nedskudt ulovligt og dansk ulveforsker rykker sig i håret og efterlyser andre. 

Hybrid-debatten

Der er ingen tvivl om, at debatten om hybrider er blevet brugt og misbrugt i debatten om ulvens fremtid i Danmark. 

Ulveforkæmpere har frygtet, at debatten er et påskud for at nedskyde alle ulve, såfremt det kan hævdes, at de ikke er ægte ulve.

Ulvemodstandere – i hvertfald nogle af dem – har set den samme mulighed,  nemlig at få ulvene fjernet, alene på baggrund af mistanken om, at de alligevel ikke er ægte. 

Her på siden har vi set hybrid-debatten som en meget væsentlig debat, da vi faktisk mener, der er vigtig at værne om naturens oprindelige arveanlæg.

Vildsvin, der ligner grise og ulve, der ligner hunde, har ikke en plads i naturen.

Dette synspunkt burde både ulveforkæmpere og ulvemodstandere trods alt være enige om. Men det er ikke tilfældet. Istedet er debatten blevet tabuiseret …  

Hybrider er blevet det, man ikke må tale om. 

Undersøgelsen af den ulovligt nedlagte ulv viser, at der er tale om en ægte ulv. Dermed tyder alt på, at de danske ulve er ægte ulve med gener, der er forfinet og udviklet gennem årtusinder.

Det danske demokrati er kun udviklet gennem årtier, men fremtiden for de ægte, danske ulve, går gennem en ægte demokratisk indstilling.

Hvordan ulveforvaltningen skal håndteres, sådan helt konkret, det overlades til demokratiet. Nemt bliver næppe. Men det er vores holdning, at alting fungerer bedst med en åben, kritisk og respektfuld debat uden hellige køer, ulve eller hybrider.  

Del gerne artiklen hvor du ønsker...