Det er nu muligt at følge radiomærkede Isbjørne via WWF (verdensnaturfonden) og google Earth …

Af Redaktionen

Via nedenstående link kan man følge Isbjørne fra Svalbard, Alaska og Canada.

Klimaforandringerne og den medfølgende afsmeltning af isen i polarområderne har gjort det endnu vigtigere at følge med i Isbjørnenes færden.

Isbjørne er topprædator i det arktiske område og er derfor blandt de første, der vil blive påvirket af klimaændringerne. Isbjørnene lever det meste af deres liv på den arktiske havis.

Det er her de jager, parrer sig og opfostrer deres unger. Efterhånden som havisen trækker sig tilbage, stresses Isbjørnene.

Allerede nu udviser 8 af 13 canadiske delpopulationer tydelige tegn på stress og har lavere kropsvægt end normalt.

Den samlede bestand af Isbjørne opgøres i dag til 20.000 til 25.00 individer, men den fortsatte opvarmning kan ændre dette tal drastisk i negativ retning.

Isbjørne har en lav fødselsrate og en lang reproduktionstid, derfor er de ekstra følsomme overfor ændringer i deres livsbetingelser. De kan så at sige ikke nå at omstille sig til nye forhold.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »