”Dommen viser, at man ikke kan skrive hvad som helst i det offentlige rum, uden at det får konsekvenser. Heller ikke selvom det sker i en lukket Facebook-gruppe”, lyder det fra tilfreds anklager i sagen

Af Østjyllands Politi

En 31-årig mand fra Randers er blevet idømt 10 dages betinget fængsel for at tilskynde til en forbrydelse, efter han i en Facebook-gruppe opfordrede til at slå ulve ihjel.

Det var i marts sidste år, at den 31-årige i den lukkede Facebookgruppe ”Ulvefrit Danmark” skrev opslaget, han blev dømt for.

I opslaget skrev han i detaljer om, hvordan man skal skyde en ulv, og hvilke projektiler man skal bruge.

I retten erkendte den 31-årige, at det var ham, der havde skrevet opslaget, og han erkendte også, at teksten var bredt offentligt ud. Han nægtede sig dog skyldig i at have opfordret til at bryde loven, da han mente, han blot havde lagt en ”opskrift” op uden tilskyndelse til rent faktisk at begå noget kriminelt.

“Du må ikke grave. Hvis en finder dig med en ulv ved siden af dig, og du er i gang med at grave et hul, så er det et fældende bevis med det samme. Du skal kun skyde og holde kæft. Men… du skal skal skyde med et fuldkappet projektil. Det lærte jeg af svenskerne. Fordi så krydser den 4-5-6-7-8-9-10 naborevirer, inden den dør. Og så har INGEN en eneste chance for at finde ud af, hvem der skudt den.” Sådan skriver den 31 årige den 20. marts i den lukkede gruppe “ulvefri Danmark” Men den slags udtalelser kan være strafbare.

Det var Retten i Randers ikke enig med ham i, og den 31-årige blev idømt en betinget fængselsstraf efter straffelovens paragraf 136, stk. 1. En afgørelse, som anklager Kirsten Skov-Petersen er tilfreds med.

”Dommen viser, at man ikke kan skrive hvad som helst i det offentlige rum, uden at det får konsekvenser. Heller ikke selvom det sker i en lukket Facebook-gruppe. Jeg er tilfreds med, at retten var enig i, at forholdet var omfattet af paragraffen om offentlig tilskyndelse til forbrydelser. Sagen er meget principiel, og den vil nu blive forelagt statsadvokaten med henblik på en eventuel anke, ”

siger anklageren.

Den 31-årige udbad sig betænkningstid i forhold til at anke sagen.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »