Naturstyrelsen har oprettet et ny site, hvor lokale kan indberette fund af sjældne rødlistede arter. Det hjælper Naturstyrelsen med at beskytte sårbare dyre- og plantesamfund ved skovning på statens arealer

Af Naturstyrelsen

Naturstyrelsen har over 10.000 registreringer af sjældne eller truede arter, men kender langt fra alle forekomster i de statslige naturområder.

Dyr og planter flytter sig over tid, så derfor har Naturstyrelsen nu oprettet et site, hvor lokale kan indberette fund af særlige arter og deres levesteder. Det kan f.eks. være grævlingegrave, sjældne planter eller reder for rødlistede fuglearter som sortspætter, duehøg og hvepsevåger.

Informationerne bruger Naturstyrelsen til holde det såkaldte ”Pas-på-kort” for lokalområdet opdateret. På den måde kan der tages ekstra hensyn, og skovningsmaskinerne kan køre uden om sårbare dyre- og plantesamfund.

Naturstyrelsens entreprenører og skovarbejdere tager i forvejen en lang række hensyn, når der bliver fældet træer på statens arealer.

I de kommende år bliver en større del af statens skove derudover udlagt som urørt skov, og her skal der flere steder som led i naturgenopretning fældes træer og fjernes monokulturer, fx gamle granplantager.

Indberetningerne på det nye site skal holde ”Pas-på-kortet” så opdateret som muligt, så både skovdrift og naturgenopretning kan foregå så skånsomt som muligt og med størst mulig hensyntagen til de sjældne arter.

Giv Naturstyrelsen et tip, hvis du ved, hvor der findes en rødlistet art på et af statens naturområder:

Besøg Aarhus Universitets hjemmeside for at se rødlisten.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »