Indsatsen mod den invasive mårhund forlænges foreløbigt i 2017 …

Af svana.dk

Slaget om Jylland går den forkerte vej. Nu gælder det om at styrke forsvaret af de danske øer.

Således kan man beskrive den nuværende situation efter flere års kamp mod mårhunden.

Derfor har Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning  (SVANA) besluttet at forlænge indsatsen, så mårhunden også skal bekæmpes i 2017 – i håb om at redde de danske øer for det invasive dyr.

Bekæmpelsen fortsætter i Jylland, men der bliver fokus på at forhindre, at mårhunden krydser over Lillebælt.

Når indsatsen kun forlænges et år, skyldes det, at EU-Kommissionen formentlig vil foreslå, at mårhunden kommer med på EU’s liste over invasive arter, som skal bekæmpes i alle EU-lande. Det bliver afgjort i april 2017. Derefter skal Danmark vurdere, hvad det vil indebære af yderligere forpligtelser i kampen mod mårhunden.

En ny opgørelse fra DCE Aarhus Universitet viser, at bestanden af mårhunde er steget markant i Jylland på trods af den hidtidige indsats, og der er derfor behov for at målrette indsatsen mod at forhindre spredning til øerne.

Rapporten konkluderer, at det ”bør være realistisk, at kunne hindre at mårhunden spredes til øerne, da Lillebælt udgør en naturlig spredningsbarriere”.

Relevant med bekæmpelse

En evaluering af indsatsen i 2015, udarbejdet af COWI, konkluderede, at indsatsen var omkostningseffektiv, og at det er relevant at bekæmpe mårhund.

Uden indsats vil bestanden øges markant. Indsatsen finansieres af jagttegnsmidlerne.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er ansvarlig for indsatsen mod mårhund, som i praksis udføres af Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund i partnerskab.

LÆS OGSÅ: De uønskede – mårhunden

Del gerne artiklen hvor du ønsker...