Er skydebanen lukket, kan det være fristende at indskyde riflen på reviret. Men hvad skal man her være opmærksom på?

Af Peter Thisted (se kommentar fra Jan Smith nederst i denne artikel)

Hvis man skal have sin riffel indskudt, og det ikke er muligt at indskyde på en skydebane, så findes der nogle alternativer, bl.a. har flere våbenbutikker indendørs skydebane, som man kan benytte.

LÆS mere om riffeljagt

Det er naturligvis aldrig det samme, som skydning i fri luft, men du har trods alt mulighed for at få riflen tilpasset – og ikke mindst, så er du også forsikret, mens du gør det.

Ulempen ved at benytte butikkernes skydebane vil nok være, at du skal væbne dig med tålmodighed. Der er få baner, og du skal i reglen påregne, at der kan være lidt ventetid.

Hvad med indskydning på reviret?

Indskydning på privat grund kan faktisk være lovlig – men der dog nogle lovformelige regler, som skal overholdes. 

Her er et uddrag af lovteksten, som omhandler “Sjældent benyttede skydebaner”:


1.2 Definition af »skydebane«

Sjældent benyttede skydepladser skal ikke miljøgodkendes

For at lette administrationen og sætte denne i rimelig relation til skydeaktivitetens forureningsmæssige betydning fastsættes, at aktiviteter på sjældent benyttede skydepladser , der

* kun anvendes i op til 5 dage om året inden for tidsrummet kl. 7 – 21 på hverdage eller 9 – 16 på lørdage og,
* kun samtidigt benyttes af få personer (op til 20 personer pr. dag), og som ligger i en rimelig afstand, hvilket i dette tilfælde vil sige 300 meter fra den nærmeste bolig og dennes udendørs opholdsarealer i retning mod det til skydningen benyttede areal, og
* hvor der ikke er faste baneanlæg,

ikke skal miljøgodkendes, men reguleres gennem påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42.

Som et eksempel herpå kan nævnes træning til jagtprøver o.l.


Der er dog et “men”

Når du anvender en privat grund som skydebane, så er du ikke dækket af din jagttegnsforsikring. Denne dækker kun, hvis du er på jagt.

På en godkendt skydebane er du dækket af den lovpligtige forsikring, som skydebanen har. DJ har f.eks. en fælles forsikring, som dækker alle skydebaner i DJ-regi. Tilsvarende med for eksempel DGI.

Så inden du begynder at indskyde på privat grund, så bør du for din egen skyld undersøge, om din egen forsikring dækker, hvis der i forbindelse med din skudafgivelse sker et uheld. Det er et lovkrav, at der skal være dækning for 10 mio. ved personskader og 2 mio. ved enkeltstående skader.

Den økonomiske følgevirkning af en rikochetterende kugle kan få uoverskuelige konsekvenser.

Selv om man er undtaget for miljøkravene, så skal man til gengæld sørge for en godkendelse ved myndighederne – i dette tilfælde politiet.

Har man tænkt sig at overdrage våben til personer uden tilladelse til at bære våben, skal der være en uddannet instruktør til stede.


Kommentar af Jan Smith

Vedr. “sjældent benyttede skydebaner” kan det fremstå som om, at skydningen til jagtprøven kan foregå på en “sjældent benyttet skydebane”.
 
Der skal nævnes, at den skal politigodkendes. Man kan ikke “bare” skyde 5 gange på en mark. 
 
Skydning til jagttegnsundervisningen og jagtprøven skal foregå på en “politi”godkendt skydebane. Det er politiet, som sikkerhedsgodkender en skydebane. Samtidig fremgår det af bkg. om våben og ammunition, at overdragelse af haglvåben og riffel kun må ske, hvis det er en instruktør og det foregår på en godkendt skydebane.
 
En sjældent benyttet skydebane kan godt bruges, men skal politigodkendes.
 
Bekendtgørelse om jagttegn §16, stk. 3
Bekendtgørelse om våben og amm. § 21
 
Kort om Jan Smith:

Tidl. skydebanesagkyndig politi
Tidl. underviser på politiskolens skydebanesagkyndigudd.
Underviser på Skovskolens skydebaneleder- og riffelinstruktørudd.
Udvikler undervisningsmateriale for Skovskolen 
Jagttegnslærer  
 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »