Er skydebanen lukket, kan det være fristende at indskyde riflen på reviret. Men hvad skal man her være opmærksom på?

Af Peter Thisted

Hvis man skal have sin riffel indskudt, og det ikke er muligt at indskyde på en skydebane, så findes der nogle alternativer, bl.a. har flere våbenbutikker indendørs skydebane, som man kan benytte.

Det er naturligvis ikke det samme, som skydning i fri luft, men du har trods alt mulighed for at få riflen tilpasset – og ikke mindst, så er du også forsikret, mens du gør det.

Ulempen ved at benytte butikkernes skydebane vil nok være, at du skal væbne dig med tålmodighed. Der er få baner, og du skal nok påregne, at der kan være lidt ventetid.

Hvad med indskydning på reviret?

Indskydning på privat grund kan faktisk være lovlig – men der dog nogle lovformelige regler, som skal overholdes. 

Her er et uddrag af lovteksten, som omhandler “Sjældent benyttede skydebaner”:


1.2 Definition af »skydebane«

Sjældent benyttede skydepladser skal ikke miljøgodkendes

For at lette administrationen og sætte denne i rimelig relation til skydeaktivitetens forureningsmæssige betydning fastsættes, at aktiviteter på sjældent benyttede skydepladser , der

* kun anvendes i op til 5 dage om året inden for tidsrummet kl. 7 – 21 på hverdage eller 9 – 16 på lørdage og,
* kun samtidigt benyttes af få personer (op til 20 personer pr. dag), og som ligger i en rimelig afstand, hvilket i dette tilfælde vil sige 300 meter fra den nærmeste bolig og dennes udendørs opholdsarealer i retning mod det til skydningen benyttede areal, og
* hvor der ikke er faste baneanlæg,

ikke skal miljøgodkendes, men reguleres gennem påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42.

Som et eksempel herpå kan nævnes træning til jagtprøver o.l.


Der er dog et “men”

Når du anvender en privat grund som skydebane, så er du ikke dækket af din jagttegnsforsikring. Denne dækker kun, hvis du er på jagt.

På en godkendt skydebane er du dækket af den lovpligtige forsikring, som skydebanen har. DJ har f.eks. en fælles forsikring, som dækker alle skydebaner i DJ-regi. Tilsvarende med for eksempel DGI.

Så inden du begynder at indskyde på privat grund, så bør du for din egen skyld undersøge, om din egen forsikring dækker, hvis der i forbindelse med din skudafgivelse sker et uheld.

Den økonomiske følgevirkning af en rikochetterende kugle kan få uoverskuelige konsekvenser.

Peter Thisted

pt@netnatur.dk

 

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »